Петко Чобанов: Получаваме ли държавна субсидия обучението ще е безплатно

Петко Чобанов: Получаваме ли държавна субсидия обучението ще е безплатно - E-Burgas.com
Решение на Комисията за защита от дискриминацията /КЗД/, по повод жалба на Бургаски свободен университет /БСУ/ е на път да преобърне системата на висшето образование в България. Преди дни КЗД обяви за дискриминационна практиката – да не се плащат стипендии на студентите от това учебно заведение. Сам по себе си този акт, отваря вратите за оспорване и на други текстове в Закона за висшите училища. Един от тях, касае субсидиите за частните и държавни ВУЗ-ове, а друг достъпа до Фонда за научни изследвания.За всички тези теми, президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, говори пред e-burgas.com. Интервюто ще бъде пуснато в две части. Публикуваме първата днес, а вторатав неделя. -Проф.Чобанов, в предварителния разговор разкрихте, че сте сезирали Комисията за защита от дискриминация, за това, че студентите на БСУ не получават стипендии от държавата. -Не само, че сезирах комисията, но дори вече има излязло решение, което определи това като дискриминация. В тази връзка се възлага на министъра на образованието да промени съществуващата наредба. Решението е излязло преди новогодишните празници, но тече 14-дневен срок, в който може да се обжалва от страна на министерството. В решението няма изненада - съществуват конституционни норми, които вменяват на държавата да подпомага способните студенти, без да диференцира дали става дума за държавни или частни ВУЗ-ове. Комисията се позовава на този текст в Конституцията. Същата е и ситуацията с правото на държавна субсидия и достъпа до фондовете за научно изследване. Като казвам, че частните университети са дискриминирани, те са дискриминирани по няколко начина – студентите нямат право на стипендии, а университета - на държавна субсидия и достъп до фондовете за научно изследване. Отделно, има ограничения, наложени от нашата бюрокрация, които правят невъзможно участието ни по редица европейски програми. Право, което е дадено само на държавните ВУЗ-ове. Ние искаме всички субекти, занимаващи се с еднаква дейност да бъдат равнопоставени. -Какво следва по процедура, ако решението остане в сила ? - Комисията налага на Министъра на образованието младежта и науката принудителни административни мерки  и му предписва да внесе проект за нормативен акт с цел изравняване на възможностите на студентите в частните и държавните висши училища относто правото им да получават стипендии от държавния бюджет и препоръчва на Министерския съвет да промени съществуващото дискриминационното постановление в тази посока. Решението обаче може да се обжалва пред ВАС. Това е първа наша крачка за отстраняване на дискриминацията и преодоляването на неравнопоставеността на държавните и часни университети. Още следващата седмица съм планирал среща с Председателя на Асоциацията на частните университети и ще предприемем мерки да атакуваме и другите дискриминационни практики, за да се постигне една нормална регулация във висшето образование. -Ако получите държавна субсидия и достъп до фонда за научно изследване, това ще намали ли таксите на студентите ? -Естествено. В момента финансирането на образованието на нашите студенти идва основно от таксите, които събираме, както и от няколко други стопански пера. Издръжката на студент при нас е много по-ниска, отколкото е субсидията за държавните университети. Тоест, ние с по-малко пари, може да направим много по-добро обучение. Я си представете, че се изравнят условията за държавните, и частни ВУЗ-ове и частните университети влязат с по-ефективната си структура и управление на разходите в тази огромна и нереформирана система на висшето образование. Какъв ще бъде ефектът за данъкоплатеца? Образованието ще стане по-евтино и по-качествено. И не само това. Това ще е обективната предпоставка за редуциране на мрежата на университетите в България, която е ненужно голяма. Конкуренцията е двигател на прогреса, но само ако субектите са равнопоставени. Ако държавата махне протекцията над държавните висши училища на тях ще им се наложи да се конкурират и неефективните ще изчезнат. -Нека бъдем по-конкретни. Колко ще паднат таксите на студентите в БСУ, ако държавата ви превежда субсидия ? -Ако субсидията е такива размери, каквито в момента държавата дава на държавните училища, нашите студенти няма да плащат такси – обучението ще е безплатно. Както казах, издръжката на един студент при нас е по-ниска, отколкото размера на държавната субсидия. Да Ви припомня, че в момента студентите в държавните университети също плащат такси, като добавка на държавната субсидия. - Как издръжката при вас ще е по-ниска ? Нашата администрация е максимално оптимизирана, за разлика от държавните университети, които са пълни с излишна администрация - основните ни административни процедури са компютъризирани. При нас е налице много по-ефективно изразходване на средствата. Едно и също нещо го правим с много по-малко пари и, смея да твърдя, много по-качествено. Всеизвестно е, че материалната база за обучение на Бургаския свободен университет е най-добрата в страната, и не само. Никъде в държавните университети няма база съизмерима с нашата. При това базата е не само това, което се вижда. В нея са вградени много модерни технологии. Тя е от типа «умни сгради». Всички системи в нея се управляват от компютър.Цялата сграда е обхваната от безплатен и бърз интернет. Студентите ни се обучават в луксозни условия. И да Ви припомня – всичко това без нито един лев държавни пари и без каквото и да е усилие на държавен орган. Нещо повече, държавата има неадекватна политика по отношение на висшето образование. Проблемът на висшето образование не е в икономическата криза, а в начина на финансиране и в демографската криза. В последните години броят на завършилите средно образование рязко се е свил. Миналата година абитуриентите са били 63 хил., а през 2000 г. почти 80 хил. При този демографски срив за този период държавата е увеличила 1,7 пъти броя на местата за прием във ВУЗ-овете. Стигнали сме до парадокса, че броят на разрешения прием за пърнокурсници превишава броя на завършващите абитуриенти, а държавата финансира обучението на над 70% от тях. Финансира го с парите на данъкоплатеца – моите и вашите. Какъв е ефекта от този абсурд -няма вече конкуренция при приема, има място за всички. Това неминуемо води до влошаване на качеството.Получава се парадокс - държавата с парите на данъкоплатеца финансира влошаването на качеството на висшето образование. Това е неадекватно поведение на държавата. Не може в условията на демографски срив да излъчваш грешни сигнали за висшите училища увеличавайки приема до абсурдни равнища. -Какво трябва да направи държават според Вас ? -Да приеме реалностите, а не да ги подменя. А реалността се определя като демографски срив, който изисква адекватно на него поведение. Не може да увеличаваш приема до абсурдно равнище, което елиминират конкуренцията при приема и лишава висшите чилища от възможности за подбор. Ако в една дейност няма конкуренция, тя не може да бъде ефективна. В момента няма никаква конкуренция по отношение на достъпа до ВУЗ. Това в по-дългосрочен план води до редица вредни последствия. Не само ще намали средното ниво на качеството, но и се създава среда, която пречи на амбициозните студенти. Трябва да се промени и начина на финансиране на висшите училища,а това предполага цялостни промени на Закона за висшето образование.
За промените в Закона за висшето образование, бъдещето пред БСУ, как университетът се справя в период на криза и струва ли 50 хил.евро часовника на Петко Чобанов – четете във втората част
интервю на Иван Колев
Коментари

Още от последните новини