Пълна промяна за депото на “Бургасбус”

Пълна промяна за депото на “Бургасбус” - E-Burgas.com
 Увеличават функционалността му с изграждане на дизел и метан станция depo burgasbus Започнаха строително-монтажните дейности по реализацията на сегмент „Реконструкция на депо, дизел и метан станция”, който е основен компонент в осъществяването на проекта „Интегриран градски транспорт”, финансиран със средства на ЕО. С реализирането на инженеринговите дейности (проектиране и строителство), възложени на изпълнителя „ДЕПО-БУРГАС” ДЗЗД, Стара Загора, избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, ще се постигнат следните резултати: - Реконструкция на автобусно депо - автосервизи и пункт за периодични прегледи; - Реконструкция и вътрешно преустройство на блокове А, Б, В и Г на централен сервиз на автобаза; - Реконструкция на съществуващ паркинг за автобуси, изграждане на паркинг за служители и посетители, площадкови пътни връзки и ограда в автобусното депо; - Изграждане на ведомствена дизел и метанстанция в автобусното депо. - Ремонт на аминистратиивната сграда. Строителните дейности се извършват върху терена на съществуващото депо на обществения превозвач „Бургасбус” ЕООД. С реализацията им ще се постигне единност и устойчиивост на резултатите по проект „Интегриран градски транспорт”. Целта е да се осигурят оптимални
Коментари

Още от последните новини