Отвориха телефонна линия за жертвите на домашно насилие

Отвориха телефонна линия за жертвите на домашно насилие - E-Burgas.com

От 30 март „Приемната за жертви на домашно насилие" в УМБАЛСМ „Пирогов“ предоставя консултации дистанционно на „Психологична денонощна линия за обслужване при кризи“ – 0700 40 150.

В тези трудни времена на социална изолация, тревога, страх и несигурност хората се сблъскват в по-голяма степен с тези негативни емоционални състояния и трудно откриват пътя за справяне с тях. В резултат избират дисфункционални поведенчески модели, които рефектират върху най-близките в дома. Нарастват напрежението и насилието в домовете. Статистиката показва завишаване на броя на жертвите на домашно насилие.

Настоящата телефонна линия е дистанционна форма на помощ, предоставяна от „Приемна за жертви на домашно насилие“ в рамките на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. С оглед повишаване на сигурността на здравето на хората и това на специалистите се въвежда тази форма на подпомагане.

Ако сте жертва на домашно насилие, потърсете „Психологичната телефонна линия за обслужване при кризи“:

- Ще Ви изслушат и заедно ще направите оценка на ситуацията –консултантите ползват специализирана методика за оценка на риска в ситуация на насилие;

- Ще ви съдействат да получите помощ от органите на реда – приемната работи в сътрудничество с органите на реда;

- Ще получите консултация и помощ за съставяне на план за Вашата безопастност – приемната разполога с информация и насочва към услуги, предоставящи безопастност;

- Ще подпомогнат процеса по защита на Вашите права – консултантите ще Ви помогнат в попълването и подаване на документи за защита по ЗЗДН;

- Ще ви партнират в справянето с негативни преживявания и предложат ефективни поведенчески модели за преструктуриране на ежедневието по ефективен начин – това са поредица от консултации,  в които консултантите ще Ви партнират за справяне с негативните емоции и изработване на ефективни стратегии за справяне за подобряване качеството на Вашия живот!
 

Коментари

Още от последните новини