Отчетът на Бюджет 2019 в Несебър мина през обществено обсъждане

Отчетът на Бюджет 2019 в Несебър мина през обществено обсъждане  - E-Burgas.com

В зала “Мелсас“ се състоя публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2019 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за същата година. Срещата се водеше от ресорния зам.кмет Иван Гургов, а данни за разпределението и разходването на средствата изнесе началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов.

В началото на обсъждането зам.кметът Иван Гургов припомни, че планът на бюджета на Община Несебър за 2019 год. е  бил 78 042 325 хил. лв.

Бяха изнесени данни, че в бюджета на общината за 2019 г. са планирани приходи от имуществени данъци в размер на 31 980 000 лв., като отчетът към 31 декември на същата година показва събираемост от 29 081 000 лв. Постъпленията от общински такси по план са били 15 596 000, а по отчет са 12 440 000, в това число от битови отпадъци – 10 557 000 лв. и приходи от технически услуги – 479 000 лв. Размерът на планираните приходи от концесии е бил 900 000 лв., а са реализирани 1 980 000 лв. Приходи и доходи от общинска собственост по план – 6 105 000 лв.- по отчет 4 508 000. Планът на държавните дейности е в размер на 13 096 000 лв., като от тях на отчет са изразходвани 12 626 000 лв.

По план за капиталови разходи са отделени 25 723 000лв. , а са изразходени 13 845 000лв., като по еврофондове сумата за 2019г. е 1 571000лв.

Присъстващите бяха информирани също, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица.

Коментари

Още от последните новини