От днес спира строителството в Поморие и Ахелой

От днес спира строителството в Поморие и Ахелой - E-Burgas.com

Община Поморие напомня, че от днес – 15.06.2022 г. е в сила Заповед на кмета на община Поморие за спиране на всички строително – монтажни работи на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/, намиращи се извън границите на населеното място. Заповедта е за периода от 15.06.2022 г. до 15.09.2022 г., във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Строителните обекти следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията, касаещи безопасност при пожар, хигиена, опазване на здравето и живота на хората.

Предвидените административнонаказателни глоби за нарушение на чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие са в размер на размер от 1000 лв. до 10 000 лв. или  имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

При повторно извършено нарушение наказанието е глоба от 2000 лв. до 20 000 лв. или имуществена санкция от 20 000 лв. до 100 000 лв.

Периода за забрана не се отнася за следните обекти:

Изграждане и закупуване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой
Рехабилитация и реконструкция на улица „Искър” гр. Ахелой
Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев” гр. Поморие
Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в ПИ 57491.503.90 по КК на гр. Поморие
Арт комплекс водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие
Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в поморийски залив – гр. Поморие
Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов” гр. Поморие
Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци
Енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев”, гр. Ахелой
Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на детска градина „Веселушко”, гр. Поморие
Изграждане на трафопост в ПИ 57491.505.162 по КК на гр.Поморие
Съгласно чл. 15, ал. 4 от ЗУЧК изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.

Коментари

Още от последните новини