Още 250 крайно нуждаещи се ще получат храна по новата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

Още 250 крайно нуждаещи се ще получат храна по новата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ - E-Burgas.com

* Изпълнението й започва от 21-ви април, а кандидатите за записване в нея, трябва да позвънят на: 056 590 120 и 056 907 413

Община Бургас ще предоставя хранителна помощ на още 250 крайно нуждаещи се лица по новата целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.".

Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.

От 21 април хранителна помощ по тази социална програма ще получават хора, попадащи в следните три категории:

Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Желаещите да бъдат включени в програмата, не е нужно да подават заявление. Достатъчно е да заявят това на следните телефони: 056 590 120 и 056 907 413. Подборът на потребителите ще бъде извършен от специално назначена от кмета на Бургас експертна комисия и според посочените изисквания за допустимост. Експертите от общински отдел "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" ще извършат проверка с цел да не се допуска потребители да получават еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници.

При по-голям брой записани лица, с приоритет ще бъдат тези, които са поставени под задължителна карантина, а всички останали ще бъдат включени по реда на тяхното регистриране. Ще бъде изготвен списък с одобрените лица и при евентуално отпадане на някой от вече одобрените потребители, неговото място ще бъде заето от следващия в списъка. Данните за лицата, поставени под задължителна карантина и нейният период, ще бъдат предоставяни от Регионална здравна инспекция - Бургас.

Програмата предвижда в някои случаи и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в снабдяване на потребителите с необходими лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, различен от програмата. В тези случаи ще се изготвят документи като: списък на необходимите продукти или лекарства, приемо-предавателен протокол или други форми, които да удостоверяват извършването на дейността и същевременно да съответстват на противоепидемичните правила.

Приготвянето на топъл обяд ще се извършва от общинско дружество "Бургаски пазари", след което ще се пакетира в съдове за еднократна употреба и ще се превозва в специализирани превозни средства директно до домовете на нуждаещите се.

Програмата "Топъл обяд" е част от цялостната социална политика, която Община Бургас прилага в подкрепа на хората, живеещи в лишение и в риск от социална изолация, и допълнение към мерките й, насочени към най-уязвимите, които не могат да си осигурят храна, поради обявената извънредна ситуация, свързана с ограничаване разпространението на заболяването COVID-19.

Галерия
Коментари

Още от последните новини