Изготвят проект за ремонт на пътя Бургас - Царево за близо 1 млн. лв.

Изготвят проект за ремонт на пътя Бургас - Царево за близо 1 млн. лв.  - E-Burgas.com

Осем фирми кандидатстват в обществената поръчка за изготвяне на проекта 

Агенция „Пътна инфраструктура“ отвори офертите по обществените поръчки за избор на изпълнител за изработване на технически проект за основния ремонт на близо 111 километра от републиканската пътна мрежа. 

Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, след това ще се рехабилитират 2,4 км от пътя Кърджали - Маказа в град Кърджали, близо 33 км от пътя Самоков - Ихтиман, около 54 километра от пътя Бургас - Царево и над 22 км от пътя Рудозем - Смолян. Общата индикативна стойност на поръчката за проектиране е близо 1,7 млн. лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Обособена позиция за път ІI-99 Бургас – Созопол - Царево от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на км 28+514) до км 58+000, обща дължина 53,580 км. Индикативната стойност е 910 хил. лева без ДДС.

Отворените предложения са на:

ДЗЗД „Трафик контролс“, в което са: „Трафик Холдинг“ ЕООД и „Контролс“ ООД;
„Инфраконструкт“ ООД;
„Рутекс“ ООД;
„Трансконсулт-22“ ООД;
„Виа План“ ЕООД;
Обединение по ЗЗД „София-Прага“, в което са: „Консулт 2000“ ООД и „Метропроект Прага“ АД;
„Илия Бурда“ ЕООД.
„Мости Кановице“.

Изпълнителят ще трябва да изготви инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност.

Коментари

Още от последните новини