Онкото в Бургас се разраства с нова сграда и оборудване

Онкото в Бургас се разраства с нова сграда и оборудване  - E-Burgas.com

Финансирането по инициатива JESSICA е в размер на 7,3 млн. лв. 

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас,  Регионален Фонд за Градско Развитие АД и Експресбанк АД сключиха договор за финансиране по инициатива JESSICA за изграждане на отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, и закупуване на модерно медицинско оборудване. Инвестицията в размер на 7 334 000 лева се предоставят по равно от Регионален Фонд за Градско Развитие АД и Експресбанк АД. 

Финансирането ще се използва за строителството на нова двуетажна сграда, локализирана до Диагностично консултативния център на КОЦ-Бургас. В нея ще бъде разположено отделението за нуклеарна медицина, за което по проекта ще бъдат закупени и SPECT-CT и PET-CT. С финансирането ще се осигури и автоматизирана терапевтична система за брахитерапия - основен метод на лъчелечение, който до този момент не се прилага в „КОЦ – Бургас” ЕООД и в по-голямата част от болниците в България. 

С обновлението на КОЦ - Бургас над 500 000 души в областите Бургас и Ямбол ще могат да се възползват от модерно медицинско обслужване 

От КОЦ-Бургас поясняват още, че нуклеарната медицина използва за диагностика и лечение открити радиоактивни изотопи, които намират приложение във всички области на медицинската практика – в онкологията, вътрешните болести, хирургия, нефрология, урология, ендокринология, хематология, лъчелечение. По разпределението на радиофармацевтиците в тялото, може да се определи не само формата и  размера, но и функционалното състояние на различни органи. 

Общият брой регистрирани болни с онкологични диагнози за 2019-а година в „КОЦ-Бургас” ЕООД са 31 815 души, а новозаболелите само за 2018-а година са 2625 души. Към момента, пациентите на територията на Югоизточна България нямат възможност да извършват изследвания с PET-СТ. Най-близо такова изследване може да бъде извършено във Варна и Пловдив.
 

Коментари

Още от последните новини