Окръжен и Районен съд – Бургас обновяват Центъра за медиация и спогодби към двата съда

Окръжен и Районен съд – Бургас обновяват Центъра за медиация и спогодби към двата съда - E-Burgas.com

Гражданите, които желаят да разрешат спора си чрез медиация, могат да отправят своите въпроси на директен телефон и е-мейл. Инициативата е на Окръжен и Районен съд – Бургас и цели улесняване достъпа на обществеността до процедурата и връзката с Центъра за медиация и спогодби към двата съда.

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд  и Районен съд - Бургас бе открит на 06.04.2017 г. От създаването до днес, в Центъра са проведени 25 процедури по медиация, 6 от които завършили със споразумение между страните, одобрено от съда. С прилагането на медиацията се цели подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси, доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба или прекратяване на съдебни производства. Целта на съдебната програма за медиация в Окръжен и Районен съд – Бургас е да се създадат нагласи у обществото към по- широко използване на всички алтернативни подходи за разрешаване на спорове, формирането на култура на общуване чрез ефективна комуникация за мирно разрешаване на спорове по пътя на споразумението. Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове. Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, която събира спорещите страни с неутрална трета страна – медиатор, който ги изслушва и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение.

Коментари

Още от последните новини