ОДМВР – Бургас търси да назначи петима разследващи полицаи

ОДМВР – Бургас търси да назначи петима разследващи полицаи  - E-Burgas.com

В ОДМВР – Бургас е обявен конкурс за назначаване на държавна служба във вътрешното ведомство за общо пет вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ” в отдел “Разследване” към Областна дирекция на МВР – Бургас.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания: 

- да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР  по специалност „Национална сигурност”;
- да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност 
- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР 

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ -  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.
Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14:00 часа от 16.11.2020г. до 30.11.2020г., вкл.
 

Коментари

Още от последните новини