Обявиха поръчка за проектиране на ремонтите на 117 км в Бургаско

Обявиха поръчка за проектиране на ремонтите на 117 км в Бургаско - E-Burgas.com

ия „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 117 километра републикански пътища в област Бургас. Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, след това ще се рехабилитират 59 км от пътя Царево - Малко Търново, близо 25 км от пътя Босна - Визица, около 22 км от пътя Росен - Веселие - Ясна поляна и близо 12 км от пътя Ново Паничарево - Ясна поляна. Общата индикативна стойност на поръчката е 1 345 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

Обособена позиция №1: път ІI-99 Царево - Малко Търново от км 58+000 до км 117+000, обща дължина 59 км. Индикативната стойност е 710 хил. лв. без ДДС;

Обособена позиция №2: път ІIІ-907 (Маринка - Звездец)-Визица-(Царево - М. Търново) от км 0+000 до км 24+781, обща дължина 24,781 км. Индикативната стойност е 295 хил. лева без ДДС;

Обособена позиция №3: път III-992 Росен - Веселие - Ясна поляна от км 0+000 до км 21+676, обща дължина 21,676 км. Индикативната стойност е 220 хил. лева без ДДС;

Обособена позиция №4: път ІІІ-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна от км 0+000 до км 11+885, обща дължина 11,885 км. Индикативната стойност е 120 хил. лева без ДДС.

Бъдещите изпълнители ще извършат инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 часа на 6 декември.

Коментари

Още от последните новини