Обвинен в участие в организирана престъпна група за трафик на хора остава зад решетките

Обвинен в участие в организирана престъпна група за трафик на хора остава зад решетките - E-Burgas.com

Окръжен съд – Бургас определи мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо българския гражданин Ангел И. Приложената по делото Европейска заповед за арест е издадена на 24.10.2017 г. от съдия – следовател при Първоинстанционен съд Източна Фландрия – отдел Гент - компетентен орган на съдебна власт на Кралство Белгия (държава – членка на Европейския съюз) и с нея се иска предаване на българския гражданин Ангел И. на белгийските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение в извършване на две престъпления, осъществени в Гент и другаде на територията на Кралство Белгия, квалифицирани като „организирана престъпна група" и „трафик на хора".

Съдът като съобрази тежестта на обвинението, за разследването на което се иска предаването на българския гражданин, а именно до 20 години „Лишаване от свобода" и като взе предвид данните за обремененото с криминални прояви съдебно минало на Ангел И. - осем на брой престъпления, характеризиращи го като личност с висока степен на обществена опасност, възприе, че е налице реална опасност исканото лице да се укрие ако не бъде задържано. Предвид на това съдът прие, че единствената мярка за неотклонение, гарантираща явяването на исканото лице в съдебното производство по разглеждане на Европейската заповед за арест, е „Задържане под стража".

Видно от Европейската заповед за арест, в същата е изрично отбелязано, че описаните в нея деяния, попадат в списъка от 32-те категории престъпления, изброени в чл. 2, § 2 РР за ЕЗА и чл. 36, ал. 3 ЗЕЕЗА, а именно като „Трафик на хора". Предвид на това в случая не следва да се извършва проверка от настоящия съд за двойна наказуемост на престъплението. Независимо от това, съдът констатира, че описаните в Европейската заповед за арест престъпления имат своя аналог в чл. 321, ал. 2 НК и в чл. 159г НК на Република България.

Коментари

Още от последните новини