Обучават бургаски учители как да запознаят учениците с климатичните промени и методите за пестене на енергия

Обучават бургаски учители как да запознаят учениците с климатичните промени и методите за пестене на енергия - E-Burgas.com

РОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩАТА В БУРГАС НА ТЕМАТА "КЛИМАТ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ"

В периода 11 - 14 ноември 2019 г. в град Бургас в ЕК " Флора" се провежда обучение на учители от 15 училища в Бургас за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище, подкрепено от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI) на темата "Климат и пестене на енергия".

Учители от други 4 бургаски училища и една детска градина участваха в същото обучение в София през юни тази година.

Във всички тези училища ще бъдат създадени форми на извънкласни занимания, в които учениците под ръководството на своите учители ще се грижат за пестенето на електрическата и топлинната енергия и ще предадат своите знания и умения на своите съученици и родители. За реалните си постижения ще информират редовно гражданите на Бургас.

Организатори на обучението са Община Бургас, РУО Бургас, ЦПЛР - Бургас и Националния доверителен екофонд.

Преподавателите в обучението са лектори от Независимия институт по околна среда в Берлин - Тилман Абрех, Кристина Класен и доц. Снежана Томова от Софийския университет.

Използваме случая да изразим удовлетворението си от възможността за сътрудничество между Националния доверителен екофонд, трите институции от Бургас и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.

Коментари

Още от последните новини