Общината с ударна кампания срещу бедствията, чистят коритата на реките по график

Общината с ударна кампания срещу бедствията, чистят коритата на реките по график - E-Burgas.com

Община Бургас продължава превантивните мерки за предотвратяване на евентуални наводнения на нейна територия. Те са част от програмата за ограничаване на последствията от природни бедствия. Почистването започна през април и ще продължи до без прекъсване до ноември месец. То обхваща коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места. В работата участват и хора, лишени от свобода, на които е осигурено необходимото оборудване.

В момента се извършва ръчно почистване на отводнителния канавка и коритата на река Дермен дере и Селската река в кварталите Рудник и Черно море. Вече са почистени отводнителните канавки и деретата в квартал Долно Езерово. Предстои почистване на деретата и отводнителните канали във всички останали квартали и населени места, намиращи се на територията на община Бургас.

Екипите извършват и периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия. Дейностите са свързани с превантивно почистване - ръчно и машинно, с цел поддържане проводимостта на речните легла, чрез премахване на израсналите, паднали или с опасност да паднат във водното течение дървета, дънери и храсти.

По този начин се осигурява нормалната проводимост на речните легла. Освен това намалява риска от наводнения в населените места, риска за живота, здравето и имуществото на жителите и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата в кварталите и селата.

Ето и актуалният график на превантивните дейнности по почистване на реки и дерета:

№ по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОДНИЯ ОБЕКТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ

 

1.

1. Река ,,Дермен дере"

2. Река ,,Селската река"

3. Отводнителна канавка до ул. ,,Странджа"

Кв. ,,Рудник"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

2.

1. Река ,,Дермен дере"

2. Река ,,Селската река"

Кв.

,,Черно море"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

3.

1.,,Кайнак дере"

2.,,Куйрук дере"

С. Брястовец

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

4.

1.,,Източно дере"

2.Водосток в западния край на селото

С. Миролюбово

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

5.

1.Северен отводнителен канал

2.Западно дере

3.Централно дере

4.Речното корито при моста, между кв. ,,Банево" и кв. ,,Ветрен"

Кв. ,,Банево"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

6.

1.Главно дере

2.Дере на границата между кв. ,,Ветрен" и Вилна зона

3.Дере на колелото до Минералните бани

Кв. ,,Ветрен"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

7.

1.,,Сандък дере"

2.,,Аи дере"

3.Водосъбирателни канали

Гр. Българово

 

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

8.

1.Отводнителен канал

2.Река ,,Кръстинска"

С. Братово

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

9.

1. Река р. ,,Малката река"

2. Река р. ,,Чукърлийка"

3.Отводнително съоръжение

С. Равнец

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

10.

1.Отводнителна канавка от ул. ,,Бели Искър" до ул. ,,Лом"

2.Отводнителна канавка от ул. ,,Младост" до ул. ,,Дряново"

3.Отводнителна канавка от сервиз ,,Волво" до градински център ,,Бургасцвет

4.,,Източно дере".

5.,,Западно дере.

6.,,Западно дере

7.Дере при ,,Бургасцвет"

Кв. ,,Долно Езерово"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

11.

1.,,Северно" дере

2.Отводнителна канавка по ул. ,,Комуна", ул. Бисер", и ул. ,,Ружа"

3.Отводнителен канал от казана до ,,Топлофикация

4.Дере при фирма ,,Горстрой"

Кв. ,,Лозово"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

12.

1.Корито на р. ,,Маринка"

2.Канал в местност ,,Край село"

С. Маринка

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

13.

1.Отводнителните канавки

С. Твърдица

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

14.

1.Отводнителни канавки на главната улица

2.Малките отводнителни канали в западния край на селото

3.Голям отводнителен канал в селото

С. Димчево

 

 

 

 

 

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

15.

1.Дерето преминаващо от ул. ,,Христо Ботев" до ул. ,,Н. Вапцаров"

2.Дерето от ул. ,,Гео Милев" до изхода на селото

С. Извор

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

16.

1.,,Чакал"

2.Дере на ул. ,,Трета"

3.Дере на ул. ,,Пета"

С. Драганово

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

17

1.,,Централно дере"

С. Изворище

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

18.

1.Дере, преминаващо през квартала

Кв. ,,Сарафово"

 

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

19.

1.Облицован отводнителен канал в ж.к. ,,Изгрев"

гр. Бургас

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

20.

1.Водостока под ж.к. ,,Зорница" в района на парк ,,Езеро".

гр. Бургас

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

21.

1.Отводнителни канали в ж.к. ,,Зорница"

гр. Бургас

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

22.

1.Водостоците и деретата в местностите "Отманли", ,,Черниците" и "Рибарско селище"

гр. Бургас

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

23

1.Водосъбирателни канали на входа за местност ,,Пода"

2.Облицован отводнителен канал към морето

Кв. ,,Крайморие"

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

24

1.Отводнителен канал след хидросъоръжението на СО МАТ към ул. ,,Крайезерна"

гр. Бургас

Периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия.

Превантивно почистване ръчно и машинно за поддържане проводимостта на речните легла, премахване на всички израснали, паднали или с опасност да паднат, във водното течение дървета, дънери и храсти Почистване на речните легла от наносни отложения.

Коментари

Още от последните новини