Община Бургас: Очакваме Вашите идеи за новата градинка до паркинг "Гурко"

Община Бургас: Очакваме Вашите идеи за новата градинка до паркинг

В рамките на проект GoGreenRoutes, Община Бургас извършва проучване за обществените нагласи за прилагане на повече природосъобразни решения в градската среда.

Ако искате да споделите вашето мнение, попълнете подготвената за целта анкета.

За достъп до анкетата посетете този адрес или сканирайте баркода.

На 5 и 6 юли, ще се проведе и обществено обсъждане за предстоящото обновяване на зеленото пространство на ул. „Оборище“ до паркинг „Гурко“, гр. Бургас.

Ако живеете, работите в района или прекарвате повече време там, ще се радваме да ни посетите за 10 мин. на шатрата, която ще бъде разположена до бл. 20 срещу бензиностанция „Петрол“, за да ни споделите вашето мнение.

Коментари

Още от последните новини