Оборудват Морска гара с климатици

Оборудват Морска гара с климатици - E-Burgas.com
morska gara На 17 декември Община Бургас сключи договор за доставка на оборудване за климатизация и вентилация на новата Морска гара. Средствата за тази техника са осигурени по силата на ангажимент, поет от кмета Димитър Николов, тъй като в договора на строителя с Национална Компания Железопътна Инфраструктура тази техника не беше предвидена. Стойността на договора е 177 000 лв. с включен ДДС. Оборудването представлява: 1. Два броя въздухообработващи централи с вградена хладилна машина за климатизация на залата за пътници. 2. Енергоспестяващ блок с рекуператор за вентилация, окомплектован с електрически калорифер. 3. Два броя вентилационни блокове с вътрешен хоризонтален монтаж за смукателно-нагнетателна вентилация на помещенията. Според финансовите си възможности Община Бургас солидарно участва и при самото изграждане на Морската гара.
Коментари

Още от последните новини