Облекчават процедурата за преиздаване на шофьорска книжка

Облекчават процедурата за преиздаване на шофьорска книжка - E-Burgas.com

Мерки за облекчаване на процедурата за преиздаване на шофьорска книжка предвиждат предложени от вътрешния министър промени в Инструкция №13/10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи. 

В повече случаи българските граждани ще могат да подават заявления за издаване на книжка в Районните управления на МВР при СДВР/ОДМВР (областните дирекции на МВР).

Както и досега, това ще е възможно само за обикновена услуга (не в съкратен срок) поради изтичане срока на валидност на старата книжка. Към това се добавят: при вече изтекъл срок на валидност; при промяна в данните на водача (напр. смяна на фамилия или транслитерация); при издаване на дубликат.

„Измененията ще доведат до намаляване на времето за административно обслужване на граждани при прием на заявления за издаване на български лични документи, както и улесняване работата на служителите от звената „Български документи за самоличност“, звената „Пътна полиция“ и звената „Миграция“ при СДВР, ОДМВР (вкл. РУ към тях), дирекция „Миграция“ и дирекция „Български документи за самоличност“, пише министър Младен Маринов в мотивите си.

При подаването на заявлението човек вече ще може да посочи, че желае да вземе книжката си от районното управление на МВР или звеното „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.

Коментари

Още от последните новини