Областният управител на Бургас спря решение за фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя

Областният управител на Бургас спря решение за фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя - E-Burgas.com

След жалба на четири села областният управител на Бургас Пламен Янев спря решение на Общинския съвет в Средец за поставяне на фотоволтаици върху 8280 декара земеделска земя.

С решението, взето в последните сесии от този мандат, общинските съветници променят общия устройствен план (ОУП) на селата Дюлево, Орлинци, Суходол и Светлина. Предложението е внесено от кмета на Община Средец и е прието с 12 гласа „за", 2 „против" и 1 „въздържал се".

Имотите, за които става дума, са земеделски - обработваеми ниви и пасища. Приетото предложение променя предназначениeто им "за производство на електрическа енергия, електрически подстанции, складове и съхранение на електроенергия". Общата им площ е малко над 8280 декара и обхваща голяма част земеделска територия около селата, както е показано на снимката.

Жителите на четирите села обаче не са съгласни с решението и изпращат жалба, подкрепена с подписка. С нея те заявяват, че изпълнението на инвестиционните намерения за изграждане на фотоволтаичен парк върху земеделските територии ще доведе до икономически и демографски колапс на района. Хората се притесняват, че фотоволтаичният парк ще пречи на земеделието, животновъдството, пчеларството и ловния туризъм.

В хода на контрола на решенията на общинските съвети областният управител констатира незаконосъобразност, заради която не може да се пристъпи към изменение на ОУП. „Актът, чрез който се одобрява промяна на ОУП, следва да съдържа точното нормативно и фактическо основание, а в настоящия случай такова липсва. Като мотиви се изтъква единствено постъпилото инвестиционно намерение на „СРЕДЕЦ-СОЛАР" ЕООД, което обаче е недостатъчно за изменение на ОУП", коментира Пламен Янев. Той допълни, че независимо дали става дума за градове или малки села, държавата е съпричастна с тревогите на хората и следи внимателно решенията на всички общински съвети с цел те да са в полза на обществеността.

Това е второ незаконосъобразно решение на общински съвет, което областният управител спря в края на този мандат на местната власт. Преди месец бе стопирана скоростна продажба на терен близо до морския бряг в Царево. Тогава областният управител предупреди, че разпореждането с общински терени и промяната на предназначението им се случва твърде бързо и неаргументирано именно в края на мандата.

Галерия
Коментари

Още от последните новини