Новият Семеен кодекс променя правилата за осиновяване и дава съвместни родителски права при развод

Новият Семеен кодекс променя правилата за осиновяване и дава съвместни родителски права при развод   - E-Burgas.com

Измененията в Семейния кодекс са в няколко посоки. Най-същественото и това, което предизвика интерес, защото вече говорихме по тази тема, е свързано с улесняването на процедурата по разкриване на тайната на осиновяването. Това каза министърът на правосъдието Екатерина Захариева, по време на пресконференция в Министерски съвет, на която бяха представени предложенията за бъдещи промени в Семейния кодекс, предаде Фокус.

Министър Захариева поясни, че в сега действащия закон се предвижда такава възможност, но само когато изключителни обстоятелства налагат това и то с решение на съда. „Практиката показва, че няма определение за „изключителни обстоятелства”. Почти винаги, когато има такива дела, се постановява отказ”, обясни правосъдният министър. Според нея новите правила целят именно да наложат облекчена процедура по разкриване на тайната на осиновяването, а към Министерство на правосъдието ще се създаде специален Съвет за разкриване на произход, който ще бъде ръководен от зам.-министъра на правосъдието и в него ще има представители от Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и МРРБ. „Пред този Съвет ще се подават молбите от осиновените и осиновителите. Съветът ще прави проучване на произход, ще има безплатен достъп до Национална база данни „Население” и ще взима решение”, обясни министър Захариева. Тя допълни, че отказите за разкриване на произход ще може да бъдат обжалвани по съдебен ред, както предвижда и сега действащата разпоредба. „Биологичните родители трябва да бъдат спокойни, защото пълното разкриване на данните ще става едва след тяхното съгласие. Разкриването ще става на два етапа. Първият, за който не се изисква съгласието на биологичните родители, ще дава информация за дата и място на раждане, за причини на осиновяването – дали е по решение на Агенция за закрила на детето или е по решение на биологичните родители. Едва след съгласие на биологичните родители ще се предоставя пълната информация за биологичния произход”, обясни още министър Захариева. Отпада възможността за отказ от осиновяване, допълни Захариева. „В крайна сметка осиновяването е трайна връзка с детето. За съжаление има случаи, в които се иска от осиновителите разсиновяване. Това не е дете назаем”, заяви правосъдният министър. По думите ѝ нормативните промени ще изменят и реда за определянето на родителските права при развод, като се дава възможност те да бъдат упражнявани и от двамата родители. „Съдът ще определя родителски права само по искането на единият родител. Когато няма такова искане, де факто родителските права ще се упражняват и от двамата родители”, посочи правосъдният министър. Министър Захариева обясни, че много важно изменение в закона е задължението на осиновителите да информират на възможно най-ранен етап децата, че са осиновени, в зависимост от нуждите на детето и неговото състояние. По думите на Захариева е по-добре то да разбере истината от своите родители, отколкото например от "недоброжелателен съсед". „Осиновителите ще ползват и социална подкрепа. В наредбата, издавана от министъра на труда и социалната политика, съгласувана с министъра на правосъдието, изрично ще бъде определен реда за социална подкрепа и помощ на осиновители”, обясни министър Захариева. Съществено изменение e възможността на прокуратурата и Агенцията за социално подпомагане да искат спиране на припознаването на деца, когато имат съмнения за заобикаляне на процедурите или трафик на деца. Също така се предвижда и създаване на Национален съвет за осиновяване, който да е сходен с принципа на работа на Съвета за международни осиновявания. Така кандидат-осиновителите ще подават само една молба, но ще им бъде търсено дете в цялата страна. Сега това се прави по региони, за всеки от които се подава отделна молба, а това отнема и време. Предвижда се и въвеждане на интегрирана информационна система, която да съдържа информация за децата и пълен регистър на кандидат-осиновителите, за да може да се подбира най-добрият кандидат за всяко едно дете от цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че Националният съвет по осиновяване ще бъде колективен орган, който ще се председателства от зам.-министъра на труда и социалната политика и в състава му ще бъдат включени представители на редица министерства и държавни институции. „Предвиждаме минимум 3 пъти в месец да заседава Съветът, в зависимост от това какъв е обемът на работа и колко са молбите и преписките, които трябва да се разгледат. Има възможност и за по-чести заседания”, коментира още социалният министър. Нормативните промени предвиждат и улесняване на административната процедура и комуникацията между социалните институции и кандидат-осиновители. Сред другите идеи за промени е възрастовата разлика между осиновителите и детето да не надвишава 50 години.

 

Коментари

Още от последните новини