Нова техника за 83 333.33  лева ще има за Онкото в Бургас

Нова техника за 83 333.33  лева ще има за Онкото в Бургас - E-Burgas.com

Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД обяви обществена поръчка за доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на една нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Системата включва устройство за извличане на дигитален образ, две работни станции – за лекар и за лаборант, система за архивиране и разпространение на образи, необходимия за работа софтуер и касети за многократна употреба, минималните технически изисквания за които са подробно описани в техническата спецификация.

Прогнозна обща стойност83 333.33  лева. 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16.00 часа на 16/10/2017 г.

 

 

Коментари

Още от последните новини