Намаляват приходите от строителство в област Бургас

Намаляват приходите от строителство в област Бургас - E-Burgas.com

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 990.8 млн. лв., като спрямо 2018 г. намаляват с 4.2%.
Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 916.1 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 74.7 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 50.7%, а на нежилищните сгради - 49.3%.

Приходите от сградно строителство са 654.2 млн. лв., или с 5.3% повече спрямо 2018 година. При жилищното строителство е отчетен спад с 5.5%, а при нежилищното строителство - ръст от 25.8%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 58.6%, а от строителство на нежилищни сгради - 41.4% от общите приходи от сградно строителство.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 336.6 млн. лв., или с 18.5% по-малко спрямо 2018 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други приходи“ - 58.7%, следван от „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 23.9%.
 

Коментари

Още от последните новини