Бъдещите моряци от Бургас ще могат да практикуват в цял свят

Бъдещите моряци от Бургас ще могат да практикуват в цял свят - E-Burgas.com

Завършилите Морското училище получават международни сертификати

Младежите, завършили Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" в Бургас получават международни сертификати и могат да практикуват в цял свят. Това е едно от малкото училища в страната, които предлагат такава квалификация, сподели директорът на гимназията инж. Христина Жабова.

Бургаското Морско училище стана иновативно с решение на Министерския съвет от август 2019 г. За учебната 2020/2021 то обявява прием в три специалности със срок на обучение 5 години, като две от тях са иновативни STEM професии. Това са:

- Корабоводене - морско (STEM професия "Корабоводител" 8400101);

- Корабни машини и механизми (STEM професия "Корабен техник" 5251001).

Специалноста Митническа и данъчна администрация (професионална квалификация "Митнически и данъчен посредник" 53440201) подготвя кадри на изпълнителско ниво за Митническата и Данъчна администрация.

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език.

В момента гимназията цялостно обновява учебно-материалната си база, в това число учебни работилници, кабинети, спортен комплекс, компютърни зали, включително софтуерно управляеми тренажори.

Ръководството на Морското училище сключи редица споразумения за практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции. Те имат практики в реална корабна среда. Обучават се и в морски лагери във ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна. След завършване на курсовете получат сертификат и талон за предимство при кандидатстване във ВВМУ.

От 1 септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Кандидатствайте в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" и не забравяйте кодовете!

Електронно подаване на заявлението става на адрес https://priem.mon.bg/.

Влизането е с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Коментари

Още от последните новини