КЗК оправда Лукойл за злоупотреба с монопол

КЗК оправда Лукойл за злоупотреба с монопол - E-Burgas.com
Дружеството "Лукойл България" не е злоупотребило с господстващото си положение на пазарите за търговия на едро на бензин А95 и дизелово гориво. Това постанови Комисията за защита на конкуренцията след близо едногодишно разследване. КЗК образува производство за установяване на евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение през август миналата година. Регулаторът аргументира решението си, като обяви, че е проучил търговските отношения на дружеството с клиенти на едро, като е обърнал особено внимание на политиката на дружеството по предоставяне на отстъпки, с цел да се установи дали представляват отстъпки за лоялност, които обвързват клиентите да закупуват изключително от господстващото предприятие като по този начин се постига затваряне на пазара. Извършеният анализ показа, че по време на разглеждания петгодишен период, предоставяните от "Лукойл България" ЕООД отстъпки не са довели до подобен ефект, за което е показателен и сравнително високия и увеличаващ се дял на вноса на горива. Комисията установи, че "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД не са извършили нарушение по чл. 21 от ЗЗК, както и че срещу тях няма основание за предприемане на действия по чл. 102 от ДФЕС. Образуваното производство сочи, че дружествата притежават характеристиките на предприятия с господстващо положение на съответните пазари, но не са извършили злоупотреба с това положение, изразяваща се в необоснован отказ за доставка на авиационно гориво за летищата и авиопревозвачите на територията на Р.България. Данните по преписката показват, че временните затруднения в доставката (от м. юли 2011 г.) са резултат от обстоятелства, които са възникнали независимо от волята на господстващите дружества и цялостното им поведение не е насочено към съзнателно поддържане на настъпилите ограничения, а към тяхното преодоляване.
Коментари

Още от последните новини