Курортна зона ще свързва Бургас с квартал Сарафово

Курортна зона ще свързва Бургас с квартал Сарафово - E-Burgas.com
Курортна зона ще свързва Бургас с квартал Сарафово, съобщи главният архитект на община Бургас Веселина Илиева, цитирана от Фокус.Общината е готова с подробния устройствен план на територията между солниците и квартал Сарафово, която е известна като местността „Кьошето”.Планът предстои да бъде приет от общинските съветници на следващото заседание на Общинския съвет. „Триъгълникът, свързващ квартал Сарафово с града, е предвиден за курортни дейности и не е за постоянно обитаване. Предвиденото застрояване в територията е с височина от един до три етажа – ниско застрояване с показатели, съобразени с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и с конкретните ограничители,които имат отношение към територията, предвид изискванията на Летище Бургас и Главна въздухоплавателна агенция към министерство на транспорта, министерство на здравеопазването и екологичната обстановка”, каза архитект Илиева. Тя допълни, че имотите в местността са предимно частна собственост – около 95%. Към настоящия момент това са земеделски земи и са в урегулирани поземлени имоти. Спрямо имотите е приложена единна редукция в рамките на 255, съгласно изискванията на член 16 от Закона за устройство на територията, за да бъдат обособени необходимите площи в полза на общината за изграждане на улици, инфраструктура ,озеленяване, велоалеи т.е. територия за широк достъп. „Урегулирани са имоти за обществено обслужване и курортни дейности, за спорт, атракции, така че да се даде възможност наистина тази територия да стане територия с нов начин на ползване да привлече туристи да създаде възможност за развитие на нова атрактивна среда”, каза Илиева. В зоните, в които има по-високо шумово натоварване са предвидени за обществено обслужване, спорт и атракции. В по-ниската част на територия са предвидени имотите, които може да се ползват за курортни дейности. „В правилата за прилагане на плана изрично са описани мерки за изпълнение на дейности за допълнителна защита от шум – специални видове дограма, изпълнение на зелени покриви, които донякъде да блокират шумово натоварван,е за да се достигнат децибелите допустими за такава среда. Знаете че самолетите прелитат и над други бургаски квартали. Разбира се ще има и мониторинг след като плана бъде приложен и започне реализацията. Летище Бургас се контролира непрекъснато от експертите в регионалната инспекция по околната среда по отношение на шумовото замърсяване. Това ще продължи и по отношение на тази територия”, каза Веселина Илиева. В бъдеще на територията на „Кьошето” могат да бъдат изграждани семейни хотели, места за настаняване, приемни, офиси, търговски центрове,заведения за хранене, т.е. всичко което е свързано с обслужването. Тенденцията и предвижданията на общия устройствен план на Бургас са квартал Сарафово след години да бъде свързан с града. В момента се изработва подробният устройствен план за бургаските солници, което е другото свързващо звено. Постепенно територията ще бъде в една непрекъсната интегрирана връзка, каза главният архитект на Бургас. И сега въпреки, че не е облагородена тази територия е привлекателна за бургазлии и доста е оживена не само през почивните дни, а плажът Атанасовска коса, въпреки че не е охраняем също е много посещаван. „Надяваме се да стане още по-привлекателна тази територия, но това иска време и средства”, посочи арх. Илиева.
Коментари

Още от последните новини