Купуват лекарства за четвърт милион за белодробната болница в Бургас

Купуват лекарства за четвърт милион за белодробната болница в Бургас - E-Burgas.com

Ръководството на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас" ЕООД обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти с прогнозна обща стойност 255 833 лева без ДДС. Видовете и прогнозните количества са посочени в техническата спецификация, приложена в документацията за обществената поръчка. Доставките следва да се извършват периодично, по заявки на възложителя, според конкретните актуални нужди на възложителя. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 16.00 часа на 18/04/2017.

Коментари

Още от последните новини