Крайните клиенти можело да не усетят новите цени на EVN

Крайните клиенти можело да не усетят новите цени на EVN - E-Burgas.com
EVN внесе в ДКЕВР официално заявление за промяна на цените на електрическата енергия за периода от 1 април до 30 юни. Дружеството счита, че промяната на цените може да се случи без повишение на цените за крайните клиенти.Електроснабдителното дружество в Югоизточна България предлага решението на ДКЕВР да не води до повишение на цените за крайните клиенти. „Вариантите, при които се увеличават цените за крайните клиенти, считаме за неприемливи от гледна точка на защита на техните интереси", заяви Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет на EVN България Електроснабдяване.Заявлението за преразглеждане на цените следва правомощията на ДКЕВР, дадени й с последните промени в Закона за енергетиката, да прави ценови промени при необходимост по всяко време. Експертите на EVN България Електроснабдяване считат, че с последното ценово решение от 5 март 2013 г., ДКЕВР не е отчела всички възможности, които законодателят е предоставил, като се е ограничила единствено до намаляване на размера на технологичните разходи на операторите на електроразпределителни мрежи.От ДКЕВР не са взели под внимание изключително важното обстоятелство за некомпенсирани средства от „Национална електрическа компания" към EVN в размер на близо 125 млн. лева, натрупани за периода от юли 2012 г. до февруари 2013 г. Тези средства са натрупани вследствие на задължението, което EVN България Електроснабдяване има, за задължително изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници, на енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия както и предвид променения компенсаторен механизъм, по който става това изкупуване. Въпреки многократното уведомяване за тези обстоятелства от страна на EVN България Електроснабдяване ДКЕВР не взе под внимание, че до 30.06.2013 г. общият размер на задължението ще надхвърли 222 млн. лева.  
Коментари

Още от последните новини