Красимир Премянов: Тракийската организация е демократична и в нея се членува по идеален мотив

Красимир Премянов: Тракийската организация е демократична и в нея се членува по идеален мотив - E-Burgas.com

Дори мисълта за злоупотреба с общетсвени средства на организация от обществена полза е недопустима

Краисмир Премянов в председателна Тракийските дружества в България. На 8 април Върховният комитет в България взе решение да проведе срещи с тракийци в трзи райони, където ръководствата им са взели решения, насочени срещу съюза. С тези думи той описа причината, заради която бе в Бургас снощи, за да се срещни с местните тракийци. Той даде интервю пред бургаски медии, в което открито говори по проблемите на Тракийските дружества у нас и по-конретно това в Бургас. Той сподели още, че срещата на Върховния комитет с бургазлии е наложителна, тъй като ръководствата на местните дружества са „камерен състав“, а комитетът иска да се запознае автентичното мнение на членовете. „Смисълът е такъв – да чуем мнението на тракийците, тези които са тук в залата, защото за нас всеки един от тях е изключителна ценност, а не ги делим на групи“, конкретизира Премянов. Пред журналисти той отговори на редица любопитни въпроси, свързани с бургаското дружество и бившият негов председател Тодор Ангелов, който според членовете на дружеството, е извършвал злоупотреби.

Г-н Премянов, разбра се, че има решение на Върховния комитет г-н Тодор Ангелов да бъде изключен?

Ние получихме едно уведомление, в което г-н Ангелов, човек който е получил голямо доверие от съюза, тихомълком, е организирал едно делегатско състояние, в което не знам с какви аргументи е предизвикал гласуване, с което ни уведоми писмено, че са взели решение да се оттеглят от Съвета на Тракийските дружества. Върховният комитет прецени, че подобни действия вредят на морала и смисъла на организацията и реши, че Тодор Ангелов е извършил всичко, което в устава е предвидено като основание за изклюването му от Съюза на тракийските дружества.

В медийте се разпространява теза, че има злоупотреби от страна на г-н Ангелов, има ли установени такива в действителност?

Аз не мога да отговоря, защото ние ревизионна дейност не сме извършвали, документи които да установяват това при нас не са постъпвали, въпреки исканията. Има компетентни органи, които могат да преценят това. Ако преценят тракийците и насочат вниманието в тази посока тогава ще се получи и отговор на този въпрос.

Аз съм съгласен, че е недопустима дори мисълта за злоупотреба с обществени средства в организация, която е в обществена полза и тя трябва да бъде санкционирана по закон, ако се докаже. В момента аз не мога да правя подобни квалификации или обвиненя. Ние обсъждаме едно действие, което вреди на Съюза.

Аз мисля, че обществото има своите инструменти и механизми да защитава своите интереси, подчертавам че ние сме сдружение в обществена полза, така че в крайна сметка ощетено остава то и органите към които при закриването на една или друга структура преминава собствеността.

Като морални подбуди би ли трябвало г-н Ангелов да си подаде оставката, след като е изключен и от Върховния съвет?

Тези, които са недоволни от това състояние, това са тракийци от дружеството, които оспорват взетите решения, имат основания по съдебен ред да поискат отмяна на тези решения и насрочване на ново събрание, в което, според мен, като кандидат за председател не може да участва г-н Тодор Ангелов.

Може ли Общо събрание да се прави делегатско?

За улеснение на организацията на работата, ако са текущи въпроси не е страшно, но ако е въпрос, който обсъждат от такъв характер, е нужно Общо събрание. В закона за юридическите лица с нестопанска цел е предвидено изключително изискване за това. Така че смятам, че тези, които искат да запазят Съюза желаят да запазят членството на Тракийското дружество Антим I в Съюза, са в правата си да инициират провеждането на Общо събрание, а не на делегатско.

Съгласен съм, чe както е в Закона за юридическите лица на трима души може един човек да бъде делегат. Тук се предлагат едни норми характерни за други организации. Аз мисля че в подобни дружества трябва да се прилагат стриктно нормите, които законът предвижда.

В тази връзка логично ли е да се изключват членове и какво предвижда уставът, какви трябва да са нарушенията?

Вижте, нашият устав предполага ако някой бъде изключен от отделно дружество да има право да се обърне към Върховния комитет на Съюза, за да разгледа конкретния случай и да се произнесе дали това е основателно или не. Защото много често, за удобство или не, за несъгласие или възражение като мнение се изключват хора. Т.е. търсят се изкуствени причини. Това е недопустимо, Тракийската организация е демократична и се членува абсолютно на идеални цели и не необходимо да се прилагат такива крайни дисциплинарни мерки.

Има ли бургазлии, които да са се обърнали към Върховния комитет, споменава се за над 200 души, които са изключени?

Не съм ги броил, знам че има подбно мнение, категорично не сме съгласни с него за изключване на тракийци на формални основания. И второ, има тракийци, които са се обърнали към Върховния комитет, и които не бяха съгласни с начина на свикване на Управителния съвет, не бяха уведомени, за да насочат Общо делегатско събрание. Смятат че са пренебрегнати, че техните права са подценени. На въпрос каква е тази точка в Дневния ред ни беше отговорено „ние обсъждаме статута на членството“. Всъщност се оказа, че на едно скрито заседание, с охрана, бях получил уведомление, че Управителният съвет е взел решение да не допуска никой, в това число и представителите на Централната организация. И се е провело едно кадърно, тайно събиране, в което вероятно тези кандидати са били уведомени за подобни предложения от председателя на Тракийските дружества с неверни мотиви. Защото аз не смятам, че нещо се е случило извънредно, което да доведе до желание да се напусне. Вероятно са били излъгани, не мога да твърдя това, като се запозная с протокола от това Общо събрание или делегатско съвещание ще мога да разбера какво им е било казано, за да гласуват по този ред.

Какъв е бил поводът на г-н Тодор Ангелов да купи кола за дружеството?

Задавате ми такъв въпрос, който най-добре може да получи отговор от него самия, но според мен, при липсата на Регионален съвет, при концентрация на дейността основно в град Бургас, не виждам такъв смисъл. Очевидно тази необходимост има Регионален съвет, където членуват председателите на Тракийските дружества от цялата област. Това дори е крайна необходимост, години наред беше пренебрегвана от досегашното ръководство, очевидно председателите на Тракийските дружества днес (вчера б.а.) ще учредят Регионален съвет.

Беше ли изпратена покана на г-н Тодор Ангелов на срещата в Бургас?

Не, това е мероприятие, което се организира от Върховния комитет, при отворени врати, за да чуем мнението на тракийци по този въпрос.

На какво се дължи засилената охрана на входа?

На това, че се намираме в едно тревожно време. Това е охрана, която не спира абсолютно никой, ако сте обърнали внимание. Времето просто е такова, че при концентрация на повече хора, трябва да се вземат мерки, за да не се допуснат провокации в духа на антитерористичната защита.   

*В интервюто са използвани въпроси от различни медии

Галерия
Коментари

Още от последните новини