КПКОНПИ с производства срещу лица на висши публични постове

КПКОНПИ с производства срещу лица на висши публични постове - E-Burgas.com

С решения, приети на заседание днес, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на три лица, заемащи висши публични длъжности, съобщиха от комисията, цитирани от БГНЕС.

Първото производство е срещу бившия кмет на Община Костенец по сигнал, че докато е заемал тази длъжност, е представлявал и сдружение с нестопанска цел – футболен клуб, което е получило субсидия от общинския бюджет, с твърдения, че парите са определени по решение на общинския съвет за спонсориране на футболните клубове в общината, но преценката за това, кои от тях да получат финансиране е била изцяло на кмета.

Второто е образувано срещу общински съветник от Община Варна по сигнал, че едновременно е член и на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД – Варна, чийто едноличен собственик на капитала е общината, а контрол върху дейността на дружеството упражнява Общински съвет – Варна, в чийто състав съветникът едновременно гласува и такива решения;
Последното е срещу директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора по сигнал, че притежава и хоспис на територията на общината, спрямо който и спрямо конкурентните му обекти контролът се осъществява от подчинените на директора служители от състава на РЗИ.

 БГНЕС

Коментари

Още от последните новини