Кой ще прави новите квартали на Бургас?

Кой ще прави новите квартали на Бургас? - E-Burgas.com
Проектират нови нови улици, жилищни и обществени зони до пътя за Ветрен karta burgas Този петък ще бъдат отворени ценовите оферти за а обществена поръчка с предмет: „Подробен устройствен план – План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас?". Под сложната формулировка стои изграждането на нови квартали, които ще се намират ще се намират в територията между пътя за Ветрен, четирилентовия път Бургас-Варна, АМ “Тракия” и ул. “Транспортна”. От съобщението на община Бургас става ясно, че само две фирми са изявили желание. Това са "Терра План" ООД и "Иво Петров - Архитекти" ООД. Припомняме, че обществената поръчка бе разписана от Костадин Марков, който по това време беше все още зам. кмет. От проектантите се изиксва да обособят нови улици, жилищни и обществени зони, места за отдих, Плановете на администрацията са изграждането на изцяло нови квартали в квадрата – автомагистрала „Тракия“, ул.“Транспорт“, четирилентовия път Бургас-Варна и Ветрен. В стотиците декари там трябва да се проектират жилищни и обществени зони с улици, места за отдих, магазини, кафенета и други. Също така трябва да се осигури пешеходен достъп до новите квартали, които да номерират и означат. В новите територии ще се обособят четири зони с различно предназначение. Първата ще бъде многофункционална и в нея ще преобладава общественото обслужване. Там ще се строят сгради до максимум 7 етажа, а плътността на застрояване няма да бъде повече от 60%. За озеленяване пък са отделени 20%. В зоната ще има обекти за търговия, безвредни производства, складове, спортни съоръжения и атракции. Втората зона е предназначена за отдих, а в нея ще има предимно паркове и градини. Там строителството ще е ограничено, като ще се допускат само малки обекти – кафенета, сладкарници и обекти за игри. Плътността на застрояване там ще е едва 10%, а останалите 90% са изцяло за озеленяване. Последните две зони предвиждат едана земеледелска и една смесена територия, която ще бъде с преобладаващо предназначение за обществено обслужване. Финансиране ще се търси по познатата схема – по оперативните програми от следващия програмен период.
Коментари

Още от последните новини