Конспирации и в Бургас: Зоват за забрана на 5G, атакувало плодовитостта, ДНК-то и мозъците ни

Конспирации и в Бургас: Зоват за забрана на 5G, атакувало плодовитостта, ДНК-то и мозъците ни - E-Burgas.com

В позицията на СЗО пише, че множество изследвания не са открили негативен ефект от безжичните технологии върху човешкото здраве

Позабравената в последните месеци тема 5G, която беше широко дискутирана през 2020 година, отново стана актуална и то в Бургас. 

От гражданска инициатива „Стоп 5G в България, защото здравето е по-важно“ са изпратили писмо до Общински съвет - Бургас, с което зоват технологията да бъде забранена на територията на общината. Писмото е от цели 12 страници и в него са изброени мотивите на гражданската инициатива против 5G мрежата.

Те се позовават на Фейсбук групата „Спиране на 5G в България“ с над 77 хил. души, които били  "осведомени по същество относно рисковете за здравето от 5G".

Цитирано е още писмо на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно предстоящото въвеждане на 5G технологията. В него са изброени 8 различни патофизиологични ефекта, които 5G причинява върху живите организми. Според професора вреда има върху нервната система и мозъците, хормоналната система, ДНК-то, плодовитостта, а също така причинява и рак. 

В писмото са цитирани и други петиции към ООН, СЗО, ЕС, Съвета на Европа и чужди правителства.

В същото време от Световната здравна организация заявяват,

че множество изследвания не са открили негативен ефект от безжичните технологии върху човешкото здраве. Позицията на СЗО беше потвърдена и от Международния комитет за защита от нейонизиращи лъчения (МКЗНЛ), който наскоро обнови препоръчителните си лимити в съответствие с 5G.

"Нагряването на тъканите е основният механизъм на взаимодействие между радиочестотните полета и човешкото тяло. Нивата на радиочестотна експозиция от съвременните технологии водят до незначително повишаване на температурата в човешкото тяло.

С увеличаването на честотата има по-малко проникване в телесните тъкани и усвояването на енергията става по-ограничено до повърхността на тялото (кожата и окото). При условие че общата експозиция остава под международните насоки, не се очакват последствия за общественото здраве" пише още в позицията на СЗО по темата. 

В момента две международни организации изготвят насоки за експозиция на електромагнитни полета. Понастоящем много страни се придържат към насоките, препоръчани от Международната комисия за защита от нейонизиращо лъчение и
Институтът на инженерите по електротехника и електроника, чрез Международния комитет по електромагнитна безопасност. Тези насоки не са специфични за технологията. Те покриват радиочестотите до 300 GHz, включително обсъжданите честоти за 5G.

 

Коментари

Още от последните новини