КОЦ-Бургас ще изгражда сграда за разполагане на нов ядрено-магнитен резонанс

КОЦ-Бургас ще изгражда сграда за разполагане на нов ядрено-магнитен резонанс - E-Burgas.com

Общинските съветници в Бургас подкрепиха предложението на кмета Димитър Николов за изграждане на едноетажна сграда за разполагане на нов ядрено-магнитен резонанс на „Комплексен онкологичен център - Бургас”. Докладната записка е по искане на лечебното заведение за осигуряване на подходящи условия на новата високоспециализирана техника – ядрено магнитен резонанс /ЯМР/.

За доставката на новата медицинска апаратура дружеството е кандидатствало по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изграждането на пристройката ще осигури по-добри условия за работа на отделението по Образна диагностика, като са предвидени три нови лекарски кабинета, както и обща чакалня за пациенти.

Новата едноетажна пристройка ще бъде със застроена площ 178 кв. м. и ще включва специализирано помещение за ядрено-магнитен резонанс със специална защита, техническо помещение, командно помещение, 3 броя лекарски кабинети и коридор с осигурен достъп през съществуващата сграда, служебен вход и достъпна среда за хора с увреждания.

Коментари

Още от последните новини