Карта на 13 хил. кв.м. гори показва опасността от пожари в Странджа

Карта на 13 хил. кв.м. гори показва опасността от пожари в Странджа - E-Burgas.com

Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места и пътната мрежа на територията на България и Турция

Карта на над 13 100 кв. км горска територия, обхващаща района на държавната граница между България и Турция по протежение на 182 км., бе изработена по трансграничния проект „Странджа/Йълдъз е планината без пожари“. 

Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на териториите на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на горските територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите, привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

Избраната координатна система на картата осигурява съвместимост в работата на специализираните служби в двете съседни страни, включително обмен и обработка на GPS информация за пожарите и нарушителите, постъпваща в реално време. 

От българска страна картата обхваща гранична част от територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, държавните горски стопанства Царево, Кости, Малко Търново, Звездец, Средец.

От турска страна са включени териториите на горско стопанство Къркларели и Демиркьой на РДГ – Истанбул.

Новата карта на граничните горски райони на Р България и Р Турция бе представена още през 2015 г. първо в Бургас, на заключителна конференция по трансграничния проект, чийто водещ изпълнител бе Регионалната дирекция по горите – Бургас.

По решение на Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация  (ICA), картата на Странджа/Йълдъз бе представена на годишната картографска конференция в Рио де Жанейро (Бразилия), на изложба в София и на специалната изложба по покана на 43-то Народно събрание на Република България в сградата на парламента ни. 

Проектът бе удостоен от Управителния съвет на Българската картографска асоциация (БКА) със сертификат № 0002 за качество на картографски продукт. Отчитайки пионерния характер на проекта и значението му за Европейския съюз, Международната картографска асоциация (ICA) прие новата карта на „Странджа/Йълдъз е планината без пожари“ да носи знака на обявената от ООН Международна година на картата.

Коментари

Още от последните новини