Карнобат се изправя пред голям проблем със събирането на смет

Карнобат се изправя пред голям проблем със събирането на смет - E-Burgas.com

Мнозинството в общинския съвет в Карнобат не прие предложеното увеличение на таксата за  смет и битови отпадъци, а впоследствие отхвърли поставената на обсъждане „план-сметка“ за годишния размер на приходите и разходите, свързани с управлението на отпадъците.

По този начин общинските съветници от БСП, ГЕРБ и „Българска пролет“  гарантираха недостиг от 700 000 лв., т.е годината в Карнобат ще започне с дефицит в общинските финанси.

В резултат от приетото решение от 1 януари 2020 год. общинската администрация няма да има право да изразходва средства за сметопочистване и сметоизвозване, тъй като няма одобрена план сметка, а новият бюджет не е приет. 

За да бъде компенсиран очертаващият се недостиг на средства, кметът Георги Димитров и екипът му  ще бъдат принудени да намалят разходите за сметопочистването. Заради решението на мнозинството администрацията ще трябва да обмисли и въвеждане на още една непопулярна мярка, т.е съкращаване на работници от звеното, отговарящо за чистотата в общината - града и съставните селища.
 
„Просто ще бъдем принудени да „отрежем“  редица други услуги за гражданите. Разбирайте, че става въпрос за средства, които трябва да бъдат буквално взети от социални дейности, култура, спорт и от всичко онова, което е дейност на общината града и в съставните селища, т.е в селата. Бих попитал колегите от БСП, ГЕРБ и „Българска пролет“ дали ще поемат отговорността за това, че ще трябва да спрем финансирането на Балканския фестивал на изкуствата, да намалим дейността на пенсионерските клубове, на клубовете по интереси и да вземем пари от издръжката на детските градини и от социалния патронаж. С това решение мнозинството обрече карнобатлии и хората от съставните селища на по-лош живот през 2020 год. Дано поемат отговорност за това“ – коментира кметът Георги Димитров след края на заседанието на общинския съвет.
В момента нивото на таксата „смет и битови отпадъци“ в община Карнобат е 1.3 / 1000 и едно от най-ниските в цялата страна.  Таксата не е била променяна нито веднъж през последните десет години.

Същевременно след въведените промени в Закона за управление на отпадъците преработката на един тон отпадъци в регионалното депо вече е 95 лв вместо досегашните 57 лв.
 

Коментари

Още от последните новини