Как Близнашки ще спасява родната икономика?

Как Близнашки ще спасява родната икономика? - E-Burgas.com

Georgi_Bliznashki-02

Какви мерки да очакваме от новото правителство? Частичен отговор на този въпрос дава правителствената пресслужба, която разпрати до медиите документ, описващ задачите, които си поставя новия кабинет. Money.bg направи кратко резюме на икономическата политика на премиера Близнашки.

Бюджет и финанси

Кабинетът ще анализира изпълнението на бюджета до 31 юли, за да разбере факторите, които допринасят за неговото неизпълнение. Ще бъдат предприети и мерки за подобряване на събираемостта на приходите и ограничаване на разходите за неефективни политики.

Ще бъде ревизирана макроикономическата рамка и средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г. заедно с това ще бъде изготвена актуализация на държавния бюджет за 2014 година.

Новото българско правителство възнамерява да започне процедура за присъединяване на България към Единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз. Заедно с това ще бъде поискано от МВФ да прави оценка на българския финансов сектор и българската икономика.

Енергетика

Кабинетът иска да осигури „яснота за реалното състояние на сектор енергетика". Ето защо ще бъдат продължени реформите в сектора чрез създаване на Енергиен борд съвместно с главна дирекция „Енергетика" в Европейската комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Ще бъдат подготвени промени в Закона за енергетиката с цел създаване на независим, експертен и ефективен енергиен и воден регулатор.

Освен това ще бъде ускорена работата по газовите интерконектори със съседни държави. Ще се търсят цялостно варианти за диверсификация с цел повишаване на енергийната сигурност.

Европейско финансиране

Ще бъде създадена междуинституционална работна група с цел ускоряване на реформата във ВиК-сектора като условие за предоставяне на европейско финансиране за програмния период 2014-2020.

Правителството ще търси обаче подобряването и на всички останали оперативни програми с цел ефективно управление на средствата в подкрепа на българската икономика.

С пари от Европа ще се работи и за подобряване на средата за малки и средни предприятия, включително финализиране на Стратегията за интелигентна специализация.

Ще се работи и за по-добро електронно управление, като бъдат изготвени промени в Закона за електронното управление, в диалог с всички заинтересовани организации от сферата на информационните и комуникационните технологии с цел ускоряване въвеждането на електронното управление.

Коментари

Още от последните новини