Изграждат покрита лодкостоянка за рибарите в Ченгене скеле?

Изграждат покрита лодкостоянка за рибарите в Ченгене скеле? - E-Burgas.com

Община Бургас ще кандидатства за 800 хил. лв. безвъзмездна помощ по проект за рибарските пристанища​

Нова покрита лодкостоянка може да бъде изградена в Рибарското селище край Бургас, известно повече като Ченгене скеле. За целта община Бургас ще кандидатства по процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Разрешение за това трябва да даде Общински съвет - Бургас, където ще се гласува предложението на кмета Димитър Николов в края на месеца. 

Проектът трябва да подобри инфраструктурата на съществуващи рибарски пристанища по поречието на река Дунав и в акваторията на Черно море. Общият бюджет на проекта е в размер на 2 714 262 лв. С изпълнението на проектното предложение и изграждане на съоръжение, обслужващо дребномащабния риболов, се цели да се създадат условия за развитие на непромишлен риболов в региона, да се подкрепи местната рибарска общност и да се създадат условия за съхранение на сектор „рибарство“ в целевата територия. 

Допустимите дейности и разходи за финансиране са строително – монтажни работи за изграждане или осъвременяване на покрити лодкостоянки и доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността на рибарите. Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ е 800 000 лв.

Коментари

Още от последните новини