Готова е кулата за наблюдение на птици в „Пода”

Готова е кулата за наблюдение на птици в „Пода” - E-Burgas.com
Кулата за наблюдение на птици в защитена местност „Пода” край Бургас вече е напълно възтасновена. Откриването на съоръжението ще се състои на 30 март, петък от 14:00 ч. 7-метровата кула за наблюдение на птици допълва възможностите, които малката защитена територия предлага на посетителите. През новия туристически сезон популярната дестинация за природен туризъм и наблюдение на редки видове птици, освен познатите две специализирани укрития, вече ще предлага на гостите от цял свят по-различно и удобно място за наблюдение на птици. Кулата е възстановена на най-красивото място в защитената местност. От нея се разкрива красива гледка към Черно море, града, бившите утайници на нефтопреработващото предприятие (през по-голямата част от годината те са предпочитано място за почивка от много видове птици), както и към единствената смесена чаплова колония в близост до голям и модерен град, коментират от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). На ниските храсти в защитената територия гнездят заедно малка бяла чапла, сивата, нощната, гривеста и ръждивата чапли, както и бялата лопатарка, блестящият ибис и малкият корморан. Високото съоръжение, предназначено за посетители, е само едно от подобренията в туристическата инфраструктура на защитена местност „Пода”, стопанисвана от БДЗП. Предстои да бъдат изградени два паркинга за автомобили и да се подобри пътят към защитената територия. Дейностите са част от проекта „Живот за Бургаските езера” по  програма LIFE+ на ЕС, изпълняван от БДЗП.
Коментари

Още от последните новини