Главсекът на МВР писа отличен на бургаската полиция

Главсекът на МВР писа отличен на бургаската полиция  - E-Burgas.com

Като отлична определи работата на бургаската дирекция през 2018 година главния секретар на МВР – главен комисар Ивайло Иванов, участвал заедно със заместник директора на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар Тодор Гребенаров в годишния отчет-анализ на крайморската дирекция.

В присъствието на областния управител Вълчо Чолаков, административния ръководител на апелативна прокуратура Любомир Петров, административния ръководител на окръжна прокуратура Георги Чинев и ръководители на районните прокуратури от Бургаска област, Директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Калоян Калоянов представи годишния анализ на дейността на крайморската дирекция за 2018 год.

Според доклада се наблюдава чувствително намаляване на регистрираните престъпления и увеличаване на разкриваемостта, като данните за Бургаски регион са над средните за страната. Главният секретар на МВР изрази задоволство от чудесното взаимодействие между полиция и прокуратура, на база взаимно доверие и подкрепа, като изрично отбеляза и заслугите на местната власт, съдействаща за осъществяване на превантивните инициативи на вътрешното ведомство. Главен комисар Иванов заяви, че въпреки отличните резултати е необходимо влагането на повече усилия за нарастване и укрепване доверието на обществото в МВР.

В тази посока, като първостепенна задача, стояща пред областните ръководства, главния секретар посочи създаването на карта на обслужваните територии, включваща характерните престъпления и полицейското присъствие. Там, където такова не може да бъде подсигурено, сигурността и спокойствието ще се обезпечават с мобилни екипи на областната дирекция или с жандармерия. Относно предстоящия летен сезон главен комисар Иванов потвърди, че отново ще бъдат командировани полицаи, но този път не само от Чехия, Полша и Румъния, а и от Германия. Той коментира и горещата тема за наркопазара по морето, като заяви, че след неутрализиране на групата на Димитър Желязков, полицията, ДАНС и ГДБОП не трябва да допускат формирането на нова подобна структура, която да завладее пазара.

Акцент върху предстоящия активен летен сезон постави и директора на ОДМВР – Бургас старши комисар Калоян Калоянов, който съобщи, че и през тази година ще се заложи на профила на командированите от вътрешността на страната полицейски служители и на тяхната специализация. Към момента старши комисар Калоянов не се ангажира с конкретни цифри за командированите полицаи, тъй като разчетите за отделните районни управления по Южното Черноморие все още са в процес на изготвяне.  

По данни от анализа за 2018 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 6 879 престъпления, които са с 1 563 по-малко от регистрираните през 2017 г. Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ, Четвърто и Пето/ и на територията на Община Несебър. Главен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството.

През 2018 г. са регистрирани 348 престъпления против личността при 396 за 2017 г., като се отчита намаление с 12,12%. Разкрити са 99 престъпления против личността при 113 за същия период на 2017 г. Установени са 104 извършители при 94 за миналия аналогичен период. От минал период са разкрити 48 престъпления против личността със 54 извършители.

За отчетния период има регистрирани 6 умишлени убийства, като всички са разкрити, при 5 умишлени убийства за предходната година.

Регистрираните през периода престъпления против собствеността са 3 467, с 20,99 % по-малко спрямо предходната година, като разкриваемостта бележи ръст с 3,53 пункта. Установени са 739 извършители. Разкрити са и 216 престъпления, регистрирани в предходни периоди с 246 извършители.

През 2018 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР - Бургас, което доведе до намаление с 19,77 % на регистрираните грабежи. Разкрити бяха 47 с установени 47 извършители. Разкрити са и 15 грабежа от предходни периоди с 9 извършители. Процентът на разкриваемост е 68,12 % и бележи ръст в сравнение с 2017 г., когато е бил 47,67 %.

През периода се наблюдава намаление на регистрираните кражби - с 22,81% по-малко от предходната година, като те представляват 41,17% от общо регистрираните престъпления. Процентът на разкриваемост бележи ръст с 4,53 пункта, като са установени 605 лица извършители на кражби. Разкрити са и 167 кражби от минали периоди и са установени 198 извършители.

През 2018 г. са регистрирани 153 измами, докато през 2017 г. са били 199. Отчита се намаление на регистрираните с 46 броя или 23,12 %. Регистрираните телефонни измами през 2018 г. са 75 при 144 за 2017 г., като се отчита намаление с 69 броя. Разкрити са и 13 измами от предишен период с 13 извършители.

 Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 98. Приключените досъдебни производства са 87 с установени 85 извършители. През 2018 г. от съставните структури на ОДМВР Бургас са установени над 1 700 211 къса цигари без акцизен бандерол /през 2017 г. са били 611 289 къса/ и 170 кг. и 335 грама нарязан тютюн.

За отчетния период регистрираните престъпления, свързани с наркотици са 400, като работата по 318 от тях е приключила. Разкрити от минал период са и 49 престъпления. Отчита се увеличение на разкриваемостта с 10,76 пункта. При противодействието на тези престъпления през 2018 г. са установени и задържани общо 302 лица за незаконно производство, държане и разпространение на наркотични вещества.

През изминалата 2018 г. на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани общо 1 700 ПТП, като от тях 422 са тежките ПТП с 34 загинали и 555 ранени. Сравнено с данните за същия период на 2017 г. се отчита намаление на общия брой ПТП с 237, увеличение на тежките ПТП с 43 броя, на ранените със 77 и намаление на загиналите с 8.

Като основна причина за настъпване на ПТП за 2018 г. са нарушения, извършени от водачите / 412 ПТП с 33-ма загинали и 545 ранени/. От всички ПТП, настъпили по вина на водача, с най-голям относителен дял са ПТП поради движение с несъобразена скорост с пътните условия, като са регистрирани 135 ПТП с 21 загинали и 185 ранени.

Следваща причина е отнемане на предимство, като са регистрирани 88 ПТП с 2 загинали и 108 ранени. За същия период на 2017 г. основна причина за ПТП е била движение с несъобразена скорост с пътните условия, като са регистрирани 137 ПТП с 24 загинали и 172 ранени. „Отнемането на предимство” е била основа причина за 71 ПТП с 1 загинали и 79 ранени.

По отношение на административно-наказателната дейност, осъществена от сектор „Пътна полиция” и съставни структури при ОДМВР Бургас се отчита незначително намаление на броя на издадените актове с 608 броя, но осезаемо увеличение на издадените фишове с 13 951 броя /от 37 785 през 2017 г. на 51 736 през 2018 г./.

 

 

Коментари

Още от последните новини