Функциите на Фонда за лечение на деца ще се поемат от НЗОК

Функциите на Фонда за лечение на деца ще се поемат от НЗОК  - E-Burgas.com

Проект за изменение на Закона за здравето, който се обсъжда от експертите на министерството на здравеопазването и НЗОК, предвижда Център "Фонд за лечение на деца" да бъде закрит, а функциите му да се поемат от НЗОК. Наред с лечението в чужбина, което НЗОК така или иначе е задължена и до сега да осигурява, чрез издаване на формуляр S2, проектът за изменение на закона предвижда касата да заплаща разходите за медицински изделия, необходими за лечението на деца, когато то се извършва в България. Запазва се моделът на привличане на средства, включително и приходите от таксите на политическите партии, съгласно Изборния кодекс. Фондът за лечение на деца беше създаден, за да улесни лечението на тежко болни деца в страната и чужбина. За краткия период на функционирането си, той ще се запомни повече със скандалите и обвинения в злоупотреби, включително и арести на служители, отколкото с осигуреното лечение. Очакванията, че фондът ще привлече значителни средства от дарения не се оправдаха. Основната част от финансирането си остана бюджетно, а даренията са пренебрежимо малко. В голяма степен дейността на Фонд „Център за лечение на деца” се припокрива с тази на НЗОК, пише Център за защита на правата в здравеопазването.

В законопроекта се предвижда също да бъде закрита и Комисията за лечение в чужбина, която функционираше до сега в министерството на здравеопазването, като нейните функции също се поемат от НЗОК. Комисията за лечение в чужбина към МЗ е рудиментарен остатък от здравна система преди реформите и създаването на НЗОК. Ако комисията все пак играеше някаква роля до 2007 година, то след приемането на страната ни в Европейския съюз, само дублира функции, които със закон така или иначе са възложени на НЗОК. С чл. 83з от Закона за здравното осигуряване тя е определена за национална точка за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване в Европейския съюз. Администрацията на касата има вече значителен опит в издаването на разрешения за планово лечение и заплащането на оказана спешна и неотложна медицинска помощ в страни членки на ЕС в обеми многократно надхвърлящи тези на КЛЧ и ЦФЛД. Прехвърлянето на функциите на двете структури, които се предвижда да бъдат закрити, не би трябвало да доведе до сътресения или проблеми с обслужването на болните.

Източник: Actualno.com

Коментари

Още от последните новини