Европейски възможности за младите предприемачи обсъждат в Бургас

 Европейски възможности за младите предприемачи обсъждат в Бургас - E-Burgas.com

Община Бургас и Областен информационен център – Бургас, организират традиционно всяка година инициативата „Дни на Европа в Бургас“, с която отбелязват Деня на Европа - 9 май. Тази година, тя ще се проведе от 9 до 13 май и включва различни публични, информационни, културни и образователни изяви.

Едно от ключовите събития ще се състои на 9 май, в Експозиционен център „Флора“, и ще се проведе под формата на дискусия на тема „Европейски възможности за младите предприемачи в Бургас“. Целта на мероприятието е да срещне представители на европейските институции, на централната и местната власт и академичните среди в България, с млади хора, които имат собствен бизнес или възнамеряват да стартират такъв.

Андрей Новаков, член на Европейския парламент, ще представи пилотния проект A.L.E.C.O. (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities), за който е предвидено финансиране в размер на 750 000 евро от бюджета на ЕС, за мобилна схема за обмяна на опит на млади предприемачи от ЕС с представители на фирми, които осъществяват сходен предмет на дейност с техния, базирани в държави от Северна Америка и Азия.

След презентацията ще се проведе интерактивна дискусия, в рамките на която ще бъдат изложени различни гледни точки по отношение на предизвикателствата, които стоят пред младите предприемачи в България; възможностите, които съществуват за реализация на иновативни проекти и идеи за сътрудничество с различни заинтересовани страни, в частност с научните среди; стартиране на собствен бизнес и прилагане на успешни международни практики; успешни примери и постижения на млади предприемачи в България, завършили висшето си образование в Европа и завърнали се в Бургас.

Дискусията има за цел да отговори на амбицията на Община Бургас, младите хора да се върнат в родния си град. Те ще допринесат за развитието на Бургас, региона и страната.

Регистрация: 14:30-15:00 ч.        

Час на провеждане: 15:00-17:00 ч.

Домакини на събитието:

Г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас

Г-жа Руска Бояджиева, заместник – кмет „Европейски политики, околна среда“, община Бургас

Официални гости:

Андрей Новаков – член на Европейския парламент;

Жечо Станков – народен представител в 44 – то Народно събрание;

Проф. д-р Севдалина Турманова – заместник областен управител на област Бургас;

Проф. Милен Балтов - Бургаски свободен университет;

Петко Георгиев - общински съветник, община Бургас;

Емил Праматаров, представител на успешните млади предприемачи в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

Още от последните новини