До края на месеца приемат молби за помощи на първолаци

До края на месеца приемат молби за помощи на първолаци - E-Burgas.com
28 септември е крайният срок, в който могат да се подават молби за еднократни помощи за първокласници, съобщи Маринела Султанова, главен специалист в регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Бургас. Сумата, която държавата осигурява е в размер на 150 лв. Тази година критериите за получаване на помощта са променени. Пари ще бъдат отпуснати не само на семейства с нисък доход, но и на такива, които имат първокласник с увреждания, а също и на деца с един жив родител. Преференция да получат такава еднократна помощ имат и семействата, в които са настанени деца по реда на член 26 от закона за Закрила на детето.  Т.е. когато първокласникът е при роднини или близки, за отглеждане в приемно семейство, когато ползва социална услуга от резидентен тип или е детето е настанено в специализирана институция . Семействата на първолаци, които кандидатстват за еднократната помощ, трябва да имат доход на член от семейството по 350 лева за една година назад. Помощите се отпускат във вид на пари, а при редки случаи, когато има съмнение, че родителите ще изхарчат сумата неправомерно, те се дават под формата на помагала и дрехи за детето. Към момента такива молби-декларации в областта са подали 1928 семейства, в които има 1948 деца. Начислената сума е в размер на 292 200 лева. От регионалната дирекция „Социално подпомагане” съобщават, че има увеличение на молбите за помощи, но то се дължало на разширения обхват на семействата, отговарящи на критериите. Такава еднократна помощ засега ще получат 18 деца с трайни увреждания, 23 деца с един жив родител и 7 деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Коментари

Още от последните новини