Депото в Братово на финалната права

Депото в Братово на финалната права - E-Burgas.com
Доставят оборудване за 5,7 млн. лв. depo Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за регионално депо Братово-Запад и за ПСО-Карнобат, бе открита от община Бургас вчера. Максималният срок за изпълнение на доставката според документацията е 5 месеца, а най-краткият 4 месеца и 15 календарни дни. Общата стойност на оборудването не може да надвишава 5 776 327.00 лв. За претоварната станция в Карнобат пък сумата е точно 1 225 088 лв. Припомняме, че пo последни данни депото в Братово трябва да бъде завършено и пуснато в експлоатация до края на годината. В обхвата на регионалното депо са включени за проектиране и изграждане на 1-ва клетка, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на биогаза се предвижда само проектиране. До този момент за проектирането и стрителството бяха дадени 16 865 647 лв. без ДДС.  
Коментари

Още от последните новини