Червените кортове в Морската градина стават бижу за тенис и скуош с 2 млн. лв.

Червените кортове в Морската градина стават бижу за тенис и скуош с 2 млн. лв.  - E-Burgas.com

Бъдещият концесионер трябва да инвестира над 2 млн. лв, ще генерира печалба след 25 години

Тенис кортовете в близост до хотел "Приморец" ще бъдат превърнати в модерна спортна база, на която ще се играе тенис и скуош. За целта те ще бъдат отдадени на концесия за цели 32 години, като бъдещия им стопанин ще трябва да се нагърби със сериозна инвестиция.  Предложението е на кметът Димитър Николов, който е входирал докладна записка в Общински съвет - Бургас. 

Бъдещият концесионер на базата, която носи името "Васил Левски", ще трябва изгради минимум два тенис корта и две скуош зали. Ще има нови трибуни, нова обслужваща сграда със съблекални и санитарни възли, нови огради, осветление и система за поливане. Община Бургас се беше ангажирала с тази идея още преди две години, но сега търси друг начин тя да се реаилизира. 

Съгласно изготвените анализи, концесионерът следва да извърши в обекта на концесията инвестиция в размер на 1 928 698,31 лева без ДДС, с включени 5% непредвидени разходи от стойността на СМР. 

За да бъде икономически изгоден инвестиционния проект, финансовият анализ обосновава срокът на концесията да бъде 32 години.  През първите 2 години се извършват инвестициите, до 25-тата година, направените инвестиционни разходи се откупуват, а през последните 7 години, концесионерът генерира печалба. Освен това концесионерът ще плаща на общинат Бургас 3 % от реализираните годишни приходи от експлоатацията на обекта, но не по-малко от 10 хил. лв. на година.

В момента инфраструктурата на спортната база "Васил Левски" е полуразрушена. Основна част от площта заемат два корта, които още при построяването на обекта преди половин век са ориентирани в посока изток - запад, а това не е най-доброто разположение от гледна точка на светлината. 

Коментари

Още от последните новини