Черноморец модернизира и разширява пристанището си

Черноморец модернизира и разширява пристанището си - E-Burgas.com
Правителството учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол за разширение и модернизация на рибарско пристанище "Черноморец" в гр. Черноморец. Инфраструктурата на рибарския порт се нуждае от реконструкция и модернизация за по-безопасен пристан, престой и обслужване на риболовни кораби, уточнява пресслужбата на кабинета. Проектът ще осигури и по-ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите и ще подобри работните условия. С друго решение на правителството общините Каварна и Свиленград получиха от Министерството на земеделието и храните собствеността върху сградите и терените на Професионалната земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" и на Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев". Имотът в Каварна е с площ 140 дка и включва триетажна училищна сграда, столова, четириетажно общежитие, четири работилници, склад за зеленчукова градина, гаражи, стая за дизелов агрегат, склад за фураж. Този в Свиленград е с обща площ 20.5 дка и включва двуетажно общежитие, склад за резервни части, учебна работилница, две двуетажни училищни сгради, сграда за котелно. Имотите се прехвърлят на общините в съответствие с промяната в статута на учебните заведения от държавни в общински, както и на финансиращият орган – от бюджета на МЗХ към бюджета на съответната община. С друго решение правителството обяви част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на МВР, за имот – частна държавна собственост. Имотът се намира в землището на с. Долни Богров и представлява пет едноетажни административно-битови корпуса и сглобяема конструкция с обща застроена площ от 1500 кв.м. Сградите е наложително да бъдат премахнати поради лошото им състояние. Теренът ще бъде използван за изграждането на открит паркинг за нуждите на СДВР.
Коментари

Още от последните новини