Чакаме пари от Европа за наводненията в Област Бургас през октомври

Чакаме пари от Европа за наводненията в Област Бургас през октомври - E-Burgas.com

Предстои да бъде подадено заявление за кандидатстване пред Европейската комисия и фонд "Солидарност" за преодоляване на щетите от наводненията на територията на Област Бургас на 25 октомври. 

До момента страната е кандидатствала пред ЕК за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от него за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от три бедствия с три заявления: двете наводнения от юни и края на юли 2014 г. и бедствието във връзка с тежките зимни условия от началото на 2015 г. Общата отпусната помощ от ЕК възлиза на 36 млн. лв. Одобрени за финансиране са общо 44 проекта.

Досега усвоени са 12 млн. лв. от фонд "Солидарност" за преодоляване на бедствията при тежките зимни условия в периода 30 януари – 4 февруари 2015 г. Това са над 96% от предоставената от Европейската комисия помощ в размер на близо 12,5 млн. лв., отпуснати по подаденото от страната ни трето заявление.

С отпуснатите от фонда средства по третото заявление бяха възстановени пострадалите при бедствието обекти от транспортната, превантивната, водоснабдителната, образователната и здравната инфраструктура. Подкрепа получиха проекти на общо 19 бенефициента на територията на цялата страна. Най-голям финансов ресурс в размер на близо 6 млн. лв. беше предоставен на Агенция "Пътна инфраструктура" за извършените дейности за възстановяване на пострадалата от природните бедствия републиканска пътна мрежа.

До момента са подадени окончателните доклади за усвояване на финансовите вноски по първо и по второ заявление по фонд "Солидарност" като усвоените средства са в размер на над 17,75 млн. лв. или 86% от предоставената помощ по първо заявление и над 3,46 млн. лв., които са близо 90% от предоставената помощ по второ заявление.

Като страна-членка на Европейския съюз, Република България има право да получи подкрепа от фонд "Солидарност" за преодоляване на последиците от природни бедствия.

infrastructure.bg

Коментари

Още от последните новини