Бургаският съд допусна екстрадиция на украински гражданин

Бургаският съд допусна екстрадиция на украински гражданин - E-Burgas.com

Окръжен съд – Бургас допусна екстрадиция на украинския гражданин Олексий Л. и постанови исканото лице да бъде предадено на компетентните власти на Украйна. Олексий Л. се издирва в Украйна с оглед наказателното му преследване по обвинение за тежко престъпление против личността.

Наказателното производство в Украйна се води за съучастие в умишлено причиняване, с цел сплашване, на тежка телесна повреда, представляваща опасност за живота, към момента на причиняването й, което деяние е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия (изгаряне с киселина),  при условията на предварителен сговор между няколко лица и е довело впоследствие до причиняване смъртта на жертвата, а именно украинската гражданка К. Х., заемаща позиция в орган на публичната власт - изпълнителен директор на Изпълнителния комитет на Общинския съвет в гр. Херсон, Украйна. Самото посегателство е било осъществено на 31.07.2018 г., а смъртта на К. Х., вследствие на изгаряния върху 40 % от телесната й повърхност, е настъпила на 04.11.2018 г.

Гореописаното деяние, за което се издирва Олексий Л. е съставомерно и по българския Наказателен кодекс, като съответства на признаците на причиняване на смърт по непредпазливост (чл. 124, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК), наказуемо с „Лишаване от свобода" от 3 до 12 години. Същевременно, налице са данни, при които от гледна точка на българското законодателство, деянието на исканото лице, би могло да се квалифицира и като убийство (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК), наказуемо с „Лишаване от свобода" от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Престъплението, за което се преследва Олексий Л., не се смята за политическо и не е военно престъпление. „Няма основания и доказателства да се приеме, че лицето ще бъде подложено в Украйна на насилие, изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително наказание или, че не са гарантирани правата му, свързани с провеждането на наказателно преследване съгласно изискванията на международното право" казва в мотивите си Окръжен съд - Бургас. В Република България срещу Олексий Л. няма данни да е било водено и прекратено наказателно производство и няма постановена влязла в сила присъда, подлежаща на изпълнение.

Решението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок пред въззивна инстанция.

Коментари

Още от последните новини