Вече пета година Боряна не може да види дъщеря си, отвлечена от баща си в Мароко

Вече пета година Боряна не може да види дъщеря си, отвлечена от баща си в Мароко - E-Burgas.com

Районна прокуратура – Бургас протестира разпореждане на съда, с което е върнат обвинителен акт срещу бащата Халид

Вече пета година продължава борбата на Боряна от Бургас, чието дете бе отведено в Мароко от бившия и съпруг Халид. 

Районна прокуратура – Бургас протестира разпореждане на съда, с което е върнат обвинителен акт срещу баща, който е  отвел детето си в Мароко и не го е върнал на бившата си съпруга, която има родителските права върху него.

Халид е обвинен за това, че през лятото на 2013 година Бургас не е изпълнил съдебно решение на Районния съд, относно лични контакти с малолетното си дете Хидая. Той не го върнал на майк му в определеното от съдебното решение време, като деянието представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК.
Халид и Боряна сключили брак през 2002 г., а година по-късно се родила дъщеря им Хидая. 

През януари 2013 г. двамата прекратили брака си по взаимно съгласие със съдебно решение. По силата на посочения съдебен акт родителските права върху дъщеря им били присъдени на майката, а на бащата бил определен режим на свиждане с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя, по пет дни през пролетната и зимната ваканция, както и 60 дни през лятната ваканция. Определено било също така и местоживеенето на детето, а именно при неговата майка.

Въпреки съдебното решение Халид искал дъщеря му да живее с него в Мароко. Затова той решил да отведе момиченето в родината и да не се върне. 

В последствие Боряна разбрала, че Халид забранявал да се говори на български, да се четат книги на български, дори те да са препоръчани от училище, да се участва в училищни занимания и мероприятия. Именно поради това майката на Хидая, поискала още на следващия ден да се чуе с дъщеря си, но телефоните, както на бащата, така и нейния били изключени.  По-късно Халид все пак обещал да върне детето в България в края на месец август 2013 г., но детето така и не било върнато.

Досъдебното производство е образувано в края на 2013г., като е последвало жалба от страна на Боряна.

Районна прокуратура – Бургас е отправила молба за международна правна помощ към Кралство Мароко. Молбата е била отправена чрез ВКП през 2014 г. 
В документа е посочен точният адрес на мароканския гражданин в Кралството, който е известен. В молбата са били посочени няколко дати, в които обвиняемият е можел и е следвало да се яви, за да бъде уведомен за провеждането на наказателно производство срещу него в Република България. Халид  обаче се е явил пред властите в Кралство Мароко десет дни след последната посочена в молбата дата, не се е свързал с компетентните органи в България и не е заявил удобна за него нова датата. Макар да е бил уведомен от мароканските власти за воденото срещу него наказателно производство, Халид не се е върнал в страната ни, за да участва в действие по разследването, въпреки че устно е уверил, че ще стори това. 

Тези факти стават ясни след като молбата за международна правна помощ е получена в България през 2016, повече от две години, след като е била отправена. При така създалата се ситуация Районна прокуратура – Бургас е внесла в съда обвинителен акт срещу Халид, като делото срещу него е трябвало да бъде водено задочно. 

Междувременно Районна прокуратура – Бургас е уведомила за случая и българското Министерство на правосъдието с молба за конкретни мерки и действия по случая.
Районният съд в Бургас връща делото в прокуратурата. Това разпореждане и било протестирано от Районна прокуратура - Бургас пред  по-горестоящата съдебна инстанция, като на 03 юли 2017г. окръжният съд в града отменя разпореждането и постановява, че делото трябва да бъде гледано в районния съд. В изпълнение на решението на Окръжен съд – Бургас районната прокуратура отново внася в съда обвинителния акт. 

На 15 август 2017г. делото отново е върнато на районната прокуратура с мотива, че съществено са нарушени правата на обвиняемото лице, тъй като то има постоянен адрес и не е бил призован по надлежния ред.

На 21 август районната прокуратура в Бургас отново протестира разпореждането пред горестоящата съдебна инстанция.

Припомняме, че абсолютната давност за извършеното от Халид М. престъпно деяние изтича на 28 февруари 2018г. 

При потвърждаване на акта на районния съд или при ново връщане на делото в районен съд с указания, че задочно производство не би могло да бъде проведено в конкретния случай, то на практика е неизбежен момента на настъпване на абсолютната давност, тъй като нова молба за международна правна помощ ще забави процесът. 
 

Коментари

Още от последните новини