Бургас се топи бавно, но сигурно

Бургас се топи бавно, но сигурно - E-Burgas.com
На 1000 мъже се падат 1 054 жени 1i Населението в област Бургас намалява бавно, но тенденциозно. Към 31 декември 2014 г. то е 414 184 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда региона на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2013 г. населението на областта намалява с 301 души или с 0.1 %, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Мъжете в областта са 201 630 (48.7 %), а жените - 212 554 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2014 г. в градовете живеят 310 277 души, или 74.9% от населението на областта, а в селата - 103 907 души, или 25.1%. В градовете жените са с 10 785, или със 7.2% повече от мъжете, докато в селата разликата е незначителна - 139, или с 0.3% повече. Към края на 2014 г. населените места в област Бургас са 252, от които 20 градове и 232 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (51.0%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката - община Малко Търново, живеят само 0.9% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 59 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 73 438, или 17.7% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.7 процентни пункта.
Коментари

Още от последните новини