Бургас кандидатства за 2 млн. лв. за ремонт на Етнографския музей и "Улица на занаятите"

Бургас кандидатства за 2 млн. лв. за ремонт на Етнографския музей и

Изготвя се инвестиционен проект ”Благоустрояване на площадно пространство „Св.Св. Кирил и Методий“

Община Бургас ще кандидатства с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете" по на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Става дума за ремонт на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство, както и изграждане на „Улица на занаятите“  на ул. "Алеко Константинов" в центъра на Бургас. Обща индикативна стойност на проектното предложение е в размер  до 2 000 000 лв. с ДДС

Основна цел на проекта e да подобри условията за достъп до културния живот на града чрез насърчаване развитието и популяризирането на характерни за региона изкуства и занаяти като фактор за устойчиво местно развитие.

Дейностите по проекта включват: благоустрояване и обособяване на ул. „Алеко Константинов“ като улица на занаятите,строително-монтажни работи свързани с консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс. Това включва изцяло обновяване на интериора и начина на експониране на фонда, обособяване в дворното пространство на занаятчийски ателиета за керамика, стъкло и метал, демонстрационна кухня.

За улица „Алеко Константинов“ има изготвен инвестиционен проект, който включва търговска част в два модула и арткафе, разположени под общ навес с аранжиран кът за работа на открито с маса и места за сядане, където майстори на занаятите ще демонстрират уменията си и ще обучават желаещите.

За сградата на Етнографския музей също има изготвен инвестиционен проект, който предвижда строително- ремонтни дейности по покрива, фасадите и част от вътрешното пространство на сградата. Изготвена е и част интериор, която е за експозиционната площ и включва изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване. В предлаганото проектно решение се предвиждат да се изградят и нови обекти на допълващото застрояване като реставрационно ателие за керамика и реставрационно ателие за стъкло и метал; открита сцена; кафе-аперитив; фондови помещения и демонстрационна кухня.

Изготвя се инвестиционен проект ”Благоустрояване на площадно пространство „Св.Св. Кирил и Методий“.

Той включва благоустрояване на площадното пространство пред катедралния храм с внасяне на естествена декоративна растителност посредством перголи от метал, разположени линейно за визуално насочване на посетителите в посока Етнографски музей и обособяване на единна зона за изкуства и занаяти.

Коментари

Още от последните новини