Бургас извън Топ 3 по нови жилища

Бургас извън Топ 3 по нови жилища - E-Burgas.com
92 разрешителни за строеж на нови сгради през четвъртото тримесечие   [caption id="attachment_127577" align="aligncenter" width="620"]stroej снимка: capital.bg[/caption] С 12.8% е намалял броят на жилищата, които са получили разрешение за строеж през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същия период на предходната. С 12.9% е по-малко застроената жилищна площ, а относно издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, то те са намалели с 1.3%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 168, София (столица) - 141, Варна - 119, и Бургас - 92. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1851, Пловдив - 1114, Варна - 712, и Благоевград – 218. Съпоставяйки данните от последните три месеца на 2015 г. с третото тримесечие на същата година също се отчита спад. За периода октомври-декември местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 056 жилищни сгради с 4 842 жилища в тях и 590 883 кв.м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.5%, общата им застроена площ е по-малко с 9.7%, докато жилищата в тях са повече с 3.7%. През четвъртото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 619 жилищни сгради с 2454 броя жилища в тях и с 324 318 кв.м обща застроена площ. Със 16.5% по-малко са започнатите жилищни сгради през четвъртото тримесечие спрямо третото на 2015 г. Респективно налице е и спад от 18.4% в броя на жилищата, които са започнали да се строят. С 27.3% по-малка е и общата разгъната застроена площ.  
Коментари

Още от последните новини