БЛС е твърдо против новата здравна карта

В пленарна зала БЛС изрази категорично несъгласие с Проекта на национална здравна карта, в частност с предвидения брой легла по компетентност, който ще създаде сериозни национални и регионални диспропорции. Лекарският съюз е категоричен, че обсъждане на заложените текстове в здравна карта не е имало, а на единственото заседание на Националната комисия за изготвяне на картата, е постигнато съгласие само за публикуване предложенията на областните комисии, съобщиха от БЛС. „БЛС в никакъв случай не е приемал разписаното в националната карта, защото не сме съгласни със съдържанието й. Сериозно притеснени сме по две причини – първо, така предложения проект на Национална здравна карта е поредния административен инструмент за лимитиране дейността на лечебните заведения, което ще доведе до невъзможност за развитие на иновативна медицина и отлив на кадри от болничното здравеопазване, и второ – БЛС никога не приемал Проекта на национална здравна карта, както се опита да бъде вменено на заседанието“, категорични са от съсловната организация. „Употребяване името на БЛС за легитимиране приемането на НЗК, изготвена единствено и само от екипи на Министерство на здравеопазването, е недопустимо. Категорично отказваме да приемем здравната карта във варианта, в който е публикувана, защото в нея не са взети под внимание становищата на областните комисии, които стриктно спазват начина на изчисление относно необходимия брой легла по видове дейности и нива на компетентност“, коментират от БЛС. „Как тогава е изготвен този проект и съобразен ли е със спецификата и миграцията по региони, и с потребността на населението?“, пита д-р Венцислав Грозев, председател на съсловната организация на лекарите. Лекарския съюз е категоричен, че този вариант на Национална здравна карта, със заложените легла по ниво на компетентност, ще затрудни крайно болничното лечение по определени специалности и ще наруши правата на здравноосигурените лица за достъп до навременна и достатъчна по обем медицинска помощ. От съсловната организация припомнят, че здравната карта следва да не бъде рестриктивен инструмент, а база за анализ състоянието на системата и основа за формиране на политики за привличане и задържане на кадри, с цел осигуряване на достъпно и ефективно здравеопазване за населението.
Източник: Actualno.com

Коментари

Още новини